Leerlokaal Emmeloord van start in Emmeloord

Het Leerlokaal. Foto: Leerlokaal Emmeloord

Leerlokaal Emmeloord is van start gegaan in Emmeloord. Leerlokaal Emmeloord verzorgt bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen uit het basis-en voortgezet onderwijs. Er wordt onder andere bijles geboden op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling.

Bij huiswerkbegeleiding worden leerlingen geholpen met het leren, plannen en huiswerk maken. Tijdens de huiswerkbegeleiding is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de leerstof en wordt er gecontroleerd of het geleerde begrepen wordt. Er is ook een mogelijkheid om Cito-training of IEP-training te volgen. Tijdens deze trainingen zal er extra instructie worden gegeven en wordt er geoefend met de vraagstelling. De lessen kunnen individueel gevolgd worden of in kleine groepjes.

Afgestudeerd

Leerlokaal Emmeloord is opgericht door Matthijs Nijkamp, hij is enkele jaren geleden afgestudeerd als leraar basisonderwijs aan de Pabo in Zwolle. Na een tijdje gewerkt te hebben in het basisonderwijs, kwam de wens om Leerlokaal Emmeloord op te richten.

Het werken met kinderen, ze nieuwe kennis en vaardigheden bijbrengen is iets wat Matthijs graag doet. Daarnaast vindt hij persoonlijke aandacht geven belangrijk, dit kan vanwege de kleinschaligheid in praktijk gebracht worden bij Leerlokaal Emmeloord.

Intakegesprek

Voordat een leerling start zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden. Hier kan er door de leerling en ouder/verzorger kennis gemaakt worden en wordt de hulpvraag van de leerling besproken.

Als het even tegenzit op school, uw kind moeite heeft met leren of juist meer uitdaging nodig heeft, dan kan uw kind zich op een fijne en professionele plek verder ontwikkelen bij Leerlokaal Emmeloord. Kijk voor meer informatie op www.leerlokaalemmeloord.nl of neem contact op via 06-48843305.

Nieuws

menu