Met recycle-tarief naar 60 kilo restafval in 2025

HVC afvalinzameling. HVC

Emmeloord - Goed afval scheiden en minder restafval overhouden: beter voor het milieu en inwoners krijgen invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Dat is het recycle-tarief. In januari stemde de gemeenteraad van Noordoostpolder in met deze nieuwe koers voor afvalscheiding.

De afgelopen periode heeft de gemeente samen met HVC gewerkt aan een plan voor de invoering van het recycle-tarief. Een klankbordgroep van 19 inwoners dacht ook mee. Hun waardevolle inbreng heeft de gemeente zo veel mogelijk in dit plan verwerkt. Wanneer de raad op 29 juni instemt met de investering, kan het recycle-tarief op 1 januari 2021 worden ingevoerd. 

De goede afvalscheider wordt beloond

De afvalstoffenheffing bestaat straks uit een vast en variabel tarief. Hoe minder restafval inwoners aanbieden, hoe lager het variabele tarief voor hen wordt. De hoogte van het variabele tarief wordt bepaald door het aantal keer dat zij hun restafvalcontainer aan de weg zetten. Daarbij maakt de grootte van de container ook verschil (240 liter of 140 liter). Eind augustus start HVC met het omwisselen van de restafvalcontainers voor nieuwe gechipte restafvalcontainers. Bij bewoners van hoogbouw wordt het variabele tarief berekend aan de hand van het aantal keer dat zij de ondergrondse restafvalcontainer gebruiken. De tarieven van het recycle-tarief worden in november vastgesteld door de gemeenteraad.

'Op dit moment hebben we in Noordoostpolder al gemiddeld 100 kilo restafval per persoon per jaar minder dan een aantal jaar geleden. Met verschillende maatregelen en het goede scheidingsgedrag van onze inwoners zijn we hier gekomen. De ambitie is om in 2025 nog 60 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. En in 2030 zelfs nog maar 30 kilo. Het recycle-tarief zien we als belangrijke stap om deze ambitie samen met onze inwoners waar te maken', aldus wethouder Anjo Simonse.

Aanvullende dienstverlening rondom afvalscheiding

Samen met inwoners uit de klankbordgroep en HVC dacht de gemeente ook na over de aanvullende dienstverlening rondom afvalscheiding. Naast de manier van afvalstoffen heffen veranderen er vanaf 1 januari 2021 ook een aantal andere dingen: 

  • De inzamelfrequentie van gft+etensresten wordt ook in de zomer twee keer per maand. In het voorjaar (mei en juni) en najaar (september en oktober) wordt de container wel wekelijks geleegd. Daarnaast rijdt HVC twee keer per jaar een ‘snoeiroute’, waarbij tuinafval bij inwoners thuis wordt opgehaald. 
  • Bewoners van hoogbouw krijgen meer mogelijkheden om afval dichtbij huis gescheiden in te leveren. Zo plaatst de gemeente nieuwe containers voor gft+etensresten. Bij grote hoogbouwcomplexen komen ondergrondse containers voor papier en karton en bij kleinere locaties kijkt de gemeente samen met de bewoners naar mogelijkheden voor het inleveren van deze afvalstroom. De inzameling van de zakken plastic, blik en drinkpakken gaat van één naar twee keer per maand en er komen haken voor de zakken aan lantaarnpalen.
  • Op verschillende plekken in de gemeente komen nieuwe glascontainers.


Nieuws

menu