OBS Roderik van Voorst en GBS De Planthof delen hetzelfde schoolplein

De 280 kinderen kunnen nu samen hun pauze doorbrengen. Reina Halman Fotografie

OBS Roderik van Voorst aan het Skagerrak en gereformeerde basisschool De Planthof aan de Fjord in Emmeloord werken sinds vrijdag aan de bevordering van de sociale cohesie. De leerlingen van beide scholen kunnen deelnemen aan betekenisvolle activiteiten die het welbevinden bevorderen.

Wethouder Anjo Simonse opende, samen met de jongste en oudste leerlingen van beide scholen, het plein. Door de variatie in harde en zachte bestrating en organische vormen is het een oase van spel- en leerplezier. Van de speeltoestellen springt de pannakooi, ontstaan vanuit een actie van De Planthof, wel het meest in het oog. De tuinachtige omgeving met veel sluiproutes nodigt uit tot spelen, ontdekken en leren. In een heus zittheater kunnen buitenlessen, gastlessen, spreekbeurten of voorstellingen gegeven worden.

Buurtfunctie

De leerlingen dragen zelf zorg voor de omgeving; de perken worden door de verschillende groepen geadopteerd en onder leiding van de juf of meester, zorgen de kinderen voor het onderhoud. Het plein krijgt ook een buurtfunctie. In overleg kunnen buurtbewoners gebruik maken van het plein waarbij een wederzijds doel gediend wordt om samen verantwoordelijk te zijn voor de omgeving.

Bij de opening werden in de perken eenjarige planten gezaaid. Het is de bedoeling dat hier komend najaar struiken en bomen geplant worden met hulp van Landschapsbeheer Flevoland. Bij de Roderik zijn al heggen geplant in de vorm van een kasteel, waarmee de naam van de school extra aandacht krijgt. Ook is er een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd.

Pleinroosters

De 280 leerlingen kunnen niet allemaal tegelijk pauze hebben, maar volgens directeur Roelof Post van de Roderik van Voorst wordt wel gewerkt aan pleinroosters, om in eerste instantie de jongste groepen wel gezamenlijk buiten te laten spelen.

De herinrichting en samenvoeging van de schoolpleinen is uitgevoerd door Bouw Bulderweg hoveniers uit Nijkerk en heeft ongeveer 120.000 euro gekost. De realisatie is betaald uit een Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Verdere bijdragen komen van de gemeente, de provincie, het Jantje Betonfonds, de Postcodeloterij en Waterschap Zuiderzeeland.

Bij de opening vrijdag gingen alle kinderen lekker naar buiten om onder leiding van de Beweegcoach NOP allerlei bijzondere spelletjes te doen om daarbij te ontdekken wat er in hun nieuwe speelomgeving allemaal mogelijk is. De doelstelling van deze activiteit was om het buitenspelen tijdens voor- en naschoolse momenten te stimuleren.


Nieuws

menu