Ondanks onvoorspelbare markt lichte stijging uitbetalingsprijs pootaardappelen

HZPC heeft zijn aardappelrassen geselecteerd op waterverbruik, meststoffen, ziektebescherming, bewaarperiode en opbrengst.

De uitbetalingsprijs voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2021 is € 33,70 per 100 kilo. Deze prijs ligt iets boven de prognoseprijs van € 33,10 die afgelopen voorjaar is gepubliceerd.

Na de coronacrisis was de markt in Europa het afgelopen jaar op weg naar herstel. De nasleep van deze crisis is echter nog voelbaar. Net als de nasleep van de Brexit, waar importbeperkingen hebben geleid tot een grote afname van export van basispootgoed van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk.

Oekraïne

Maar ook de oorlog in Oekraïne kent vele gevolgen voor de landbouw. Denk bijvoorbeeld aan sterke prijsstijgingen van zonnebloemenzaad, koolzaad en tarwe. Hierdoor besluiten boeren in Europa meer van déze gewassen te telen en minder aardappelen; dit heeft in de maanden maart en april grote invloed gehad op de vraag naar pootaardappelen uit Nederland.

Gerard Backx, directeur van HZPC: ‘In de eerste plaats veroorzaakt de oorlog in Oekraïne menselijk leed. Als HZPC is het onze missie om bij te dragen aan voedselzekerheid. Daarom hebben we besloten vanuit een aantal Europese landen zowel pootaardappelen als consumptieaardappelen naar Oekraïne ‘om niet’ te leveren.’ Er is dit seizoen maar een beperkte hoeveelheid pootaardappelen tegen betaling vanuit Nederland naar Oekraïne geëxporteerd.

Respectabele uitbetalingsprijs

Martin Jansen Klomp van HZPC licht de uitbetalingsprijs toe: ´We hebben veel te maken met – in sommige gevallen extreme - externe omstandigheden, zoals de oorlog in Oekraïne. Dit heeft invloed op de afzet gehad. Dat de prijs ondanks deze factoren licht is gestegen komt onder andere doordat alternatieve afzetkanalen een goede bijdrage hebben geleverd en bepaalde kosten minder hoog zijn uitgevallen dan begroot. Zo was onder andere door de goede kwaliteit van de pootaardappelen het aantal klachten beduidend lager dan we begin maart hadden ingeschat. Uiteindelijk, ook wanneer je kijkt naar de uitbetalingsprijzen over de afgelopen tien jaar, kunnen we de uitbetalingsprijs over 2021 respectabel noemen. En dat is belangrijk voor onze telers. Zonder telers is er immers geen HZPC.’

Certificaten voor actieve telers

Naast de uitbetalingsprijs voor pootaardappelen, ontvangen actieve telers ook HZPC-certificaten. Met het zogenoemde Connecting Growers programma koopt HZPC zelf certificaten aan om die vervolgens te schenken aan haar actieve telers.


Nieuws

menu