Provincie en gemeenten verwijderen vlaggen vanaf 6 september

De vlag wappert uit ongenoegen over het aangekondigde stikstofbeleid. ANP

Ook in Flevoland hangen vlaggen en protestborden. In diverse gemeenten worden hierover goede gesprekken gevoerd met de boeren die de vlaggen hebben opgehangen en met mensen die hier aanstoot aan nemen zoals veteranen.

De lokale overheden in Flevoland hebben aan de boeren gevraagd om de vlaggen die op overheidseigendommen hangen de komende weken zelf te verwijderen.

In overleg met de Provincie en 6 gemeenten in Flevoland is besloten om de boeren te vragen om voor 6 september de vlaggen en borden op te ruimen die her en der in Flevoland in de openbare ruimte zijn geplaatst. Het verzoek van de overheden is om geen nieuwe vlaggen op te hangen. Wat er na 6 september nog aangetroffen wordt, zal verwijderd worden. Vlaggen die de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden, worden sowieso verwijderd.

Het provinciebestuur besluit: ‘Het opruimen van afval en puin, mocht dat ook hier gebeuren, kan op dit moment langer duren dan normaal vanwege de aard van het materiaal dat wordt gedumpt. Daarnaast zijn aannemers terughoudend omdat ze elders zijn bedreigd toen ze puin op de wegen kwamen opruimen. Zo zien we dat intimidaties vergaande consequenties hebben voor de veiligheid, zelfs over de provinciegrenzen heen.’

Nieuws

menu