ROC Friese Poort blinkt uit in aansluiting werkveld regio

De inspectie is lovend over het praktijkgerichte onderwijs van ROC Friese Poort ROC Friese Poort

Emmeloord - ROC Friese Poort ontvangt het oordeel ‘goed’ van de onderwijsinspectie voor de kwaliteitszorg en ambitie van de organisatie. De inspectie sprak lovend over de verbinding van het onderwijs met het regionale werkveld.

Ook is de inspectie enthousiast over de begeleiding van studenten bij hun persoonlijke ontwikkeling.  ‘Studenten, ouders en bedrijfsleven kunnen erop rekenen dat studenten goed voorbereid zijn op een toekomstige plek in de samenleving als beroepskracht en als burger’, aldus de onderwijsinspectie. Alle onderzochte opleidingen zijn beoordeeld met een voldoende of een goed.

Verbinding met regionale werkveld

ROC Friese Poort zoekt op verschillende fronten de aansluiting met het regionale werkveld door samen met dat werkveld het onderwijs vorm te geven. ‘Er wordt zo ingespeeld op het vakmanschap waar de bedrijven behoefte aan hebben.’, aldus de onderwijsinspectie. Zo wordt met de Yacht Builders Academy tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar goede vakmensen in de jachtbouw. En worden opleidingen ontwikkeld die aansluiten op de sector.

Maakindustrie Emmeloord

Met ‘Leren op Locatie’ wordt samenwerkt aan de tekorten en veranderende vraag in de zorg. Studenten leren hier aan de hand van ervaringen in de beroepspraktijk. Bij Techniek gebeurt van alles om voorop te kunnen lopen in het werkveld. In Emmeloord is de opleiding Werktuigbouwkunde vernieuwd in samenwerking met de Vrienden van de Maakindustrie Emmeloord. Binnen het Innovatiecluster in Drachten wordt met technologische bedrijven samengewerkt. En in Centrum Duurzaam in Leeuwarden werken studenten samen met bedrijven aan het verbeteren en innoveren van duurzame technische oplossingen.

Studenten uitgedaagd

Volgens de onderwijsinspectie bewaakt ROC Friese Poort goed dat de student, student is en ruimte heeft om te leren en zich te ontwikkelen. ‘Studenten worden echt uitgedaagd om zichzelf, hun omgeving en het toekomstige vakgebied te ontdekken en te leren kennen.’

De persoonlijke vorming van studenten is een van de aandachtsgebieden die de onderwijsinspectie onderzocht. Onder de noemer ‘brede vorming’ zet ROC Friese Poort namelijk stevig in op de persoonsvorming van haar studenten. 

Ontzettend trots

‘Bij ROC Friese Poort zijn we natuurlijk ontzettend trots op dit resultaat. Een goed krijgen als instelling is bijzonder. Landelijk zijn er maar vier andere mbo-instellingen die dat kregen. Het neemt niet weg dat we kritisch moeten blijven, want ook bij onze school moet een aantal zaken nog beter’, reageert Remco Meijerink, voorzitter college van bestuur ROC Friese Poort. ‘Maar het oordeel van de onderwijsinspectie is een enorme stimulans om door te gaan op de weg die we zijn ingeslagen en dat doen we graag samen met ons werkveld en onze studenten.’

Nieuws

menu