Raad: 'Na-reizigers niet welkom in Bant, alternatieve locatie bespreekbaar'

COA kocht deze kavel in Bant op 1 juli ANP

Raadsleden in de Noordoostpolder vinden het geen goed idee dat er extra na-reizigers worden opgevangen in Bant, vlakbij het huidige asielzoekerscentrum van Luttelgeest. Wel is de meerderheid bereid om met het COA te kijken naar alternatieven in de Noordoostpolder.

Vorige week werd het plan van het COA om een aanmeldcentrum te openen in Bant van tafel geschoven. Daarvoor bleek onvoldoende draagvlak. Vervolgens kwam het COA met het idee om een asielzoekerscentrum neer te zetten op perceel dat door het COA was gekocht. Hier zouden na-reizigers kunnen worden opgevangen. Dit zijn echtgenoten of familieleden van statushouders in Nederland die gezinshereniging willen aanvragen.

Het COA heeft de gemeente Noordoostpolder gevraagd te kijken naar mogelijkheden voor de opvang van deze mensen. Dinsdagavond bogen raadsleden zich over die vraag. Zij waren duidelijk: dat gaat niet gebeuren op het aangekochte perceel in Bant.

ONS en de VVD blijven zich verzetten tegen alle vormen van verdere opvang in de polder. Volgens deze fracties doet de gemeente al genoeg aan opvang via de duizend asielzoekers in Luttelgeest. De overige fracties staan open om mee te denken aan een alternatieve locatie voor na-reizigers. Wel klonk vanuit meerdere fracties het geluid dat het COA eerst Bant van baan moet vegen voordat een alternatief bespreekbaar zal worden.

Nieuws

menu