Raad van State zet streep door uitbreiding varkensstal Creil

Pixabay.nl

Den Haag – Met twee forse rode strepen heeft de Raad van State vandaag de natuurvergunning voor uitbreiding van varkenshouderij Zuiderzee in Creil vernietigd. De uitbreiding naar 10.000 varkens op het bedrijf aan het Noordermeerpad kan voorlopig niet doorgaan.

De milieuorganisaties MOB en Vereniging Leefmilieu maakten bezwaar tegen de vergunning die al in 2017 door de provincie Flevoland werd verleend. De uitbreiding zorgt volgens hen voor een toename van stikstof bij het nabijgelegen Natura 2000 gebied Rottige Meenthe en Brandemeer.

Europese regels  

De vergunning werd verleend volgens de zogeheten PAS-stikstofregeling die later door de Raad onverbindend werd verklaard na advies van het Europese Hof van Justitie. Dat heeft ook gevolgen voor de natuurvergunning van Zuiderzee. Europese regels laten de toename van stikstof bij bedreigde Natura 2000 gebieden niet toe.

Onlangs kwam er nog een tweede reden bij om het omstreden besluit van de provincie te vernietigen. De provincie weigerde eerder de bezwaren van de milieuorganisaties in behandeling te nemen, omdat ze niet eerder in die procedure bezwaren hadden aangevoerd. 

Ook hier speelt een oordeel van het Europese Hof een belangrijke rol. Het Hof maakte duidelijk dat de Nederlandse regeling voor het maken van bezwaar achterhaald is. Bezwaarmakers worden onterecht de toegang tot de rechter geblokkeerd. De provincie heeft onterecht de bezwaren van MOB en Leefmilieu buiten behandeling gelaten, oordeelt de Raad van State in lijn met het Europese Hof. 

Nieuws

menu