SBBK eert vrijwilligers

SBBK-penningmeester Klaas Wester en Wietske Sinnema van de kinderboerderij. Foto: SBBK

De Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisverenigingen-Noordoostpolder (SBBK) heeft deze maand de jaarlijkse ‘Ode aan de vrijwilligers’ uitgereikt. Het betreft vrijwilligers van Mannencentrum NOP en Kinderboerderij Emmelerbos.

De vrijwilligers zijn bij deze organisaties niet weg te denken, want dankzij hun inzet kunnen beide bestaan. In het mannencentrum helpen vrijwilligers allochtone mannen bij taalontwikkeling en bieden hen ondersteuning bij het vinden van de weg naar allerlei instanties. Ook organiseert men samen met welzijnsorganisatie Carrefour uitvoering van klussen door allochtone mannen bij mensen thuis. Dit bevordert hun integratie.

Dagbesteding

De kinderboerderij biedt dagbesteding aan cliënten van Philadelphia. Hieronder valt dierverzorging, terreinonderhoud en restaurantwerkzaamheden. Daarbij ondersteunen vrijwilligers hen, terwijl zij in het weekend deze taken van de cliënten overnemen.

Beide organisaties hebben afgelopen maand een gezellige avond belegd voor hun vrijwilligers. Tot ieders verrassing kwamen enkele bestuursleden van SBBK de feestvreugde verhogen door hen te eren met lovende woorden en een cadeaubon.

Financiële ondersteuning

De ‘Ode’ wordt jaarlijks op initiatief van SBBK uitgereikt aan vrijwilligers van organisaties op het gebied van zorg en welzijn in Noordoostpolder. Dit jaar gebeurde dat in samenwerking met Hema Emmeloord.

Organisaties op het gebied van zorg en welzijn kunnen voor financiële ondersteuning van hun projecten een beroep doen op het SBBK-fonds. Het gaat dan met name om die projecten waar geen reguliere gelden voor beschikbaar zijn. Voor de eerstvolgende vergadering van SBBK kunnen aanvragen ingediend worden uiterlijk 5 januari 2023 via www.sbbk-nop.nl.

Nieuws

menu