Ontdek je sociale vaardigheden met de training van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

De trainers Manouchehr Fard en Triny Reesink. Foto: ZONL

Manouchehr Fard en Triny Reesink, maatschappelijk werkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), starten in het voorjaar een training sociale vaardigheden voor volwassenen.

Iemand vindt het lastig om ‘nee’ te zeggen tegen partner, familie, vrienden of werkgever. Iemand heeft moeite met het geven of ontvangen van kritiek of complimenten. Of iemand ziet er tegenop een gesprek met een ander te beginnen en het voeren van gesprekken maakt hem of haar regelmatig onzeker. Door het aanleren van goede sociale vaardigheden kan het leven aangenamer worden en verlopen de contacten met anderen makkelijker. Met deze training ondersteunt ZONL graag om dit op eigen kracht te bereiken.

Lastige situaties

In de training leren deelnemers om te gaan met voor hem/haar lastige situaties. Ze oefenen aan de hand van concrete situaties en leren op een juiste manier contact te leggen en een gesprek te voeren, ergens tegenin te gaan of te reageren op boosheid en commentaar van anderen. De training is praktisch en er wordt veel geoefend met verschillende thema’s. Naast het oefenen wisselen de deelnemers ervaringen uit.

Oud deelnemer Henk (52 jaar): ‘Ik had op mijn werk moeite om met lastige situaties om te gaan. Op advies van mijn leidinggevende en Arbo-arts heb ik mijzelf aangemeld voor de Sociaal vaardigheidstraining om assertiever te worden. De training heeft mij geholpen om beter voor mijn eigen mening uit te komen, grenzen aan te geven, geleerd ‘nee’ te zeggen. Hierdoor ervaar ik meer rust op mijn werk.’’

Data bijeenkomsten

De training start met een kennismakingsbijeenkomst op maandag 30 januari van 15.30 tot 17.00 uur en dinsdag 31 januari van 19.00 tot 20.30 uur. Belangstellenden kunnen kiezen uit twee opties. In totaal zijn er zes wekelijkse bijeenkomsten, die na twee maanden worden afgesloten met een terugkombijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn op maandag 24 april en dinsdag 25 april. De bijeenkomsten vinden plaats in het zorggebouw aan de Kometenlaan 1 in Emmeloord.

Aanmelden kan door te mailen naar trainingenamwnop@zorggroep-on.nl of te bellen met één van de trainers, Manouchehr Fard (0527-630378) of Triny Reesink (0527-630357). Vooraf vindt er een individueel kennismakingsgesprek plaats met één van de trainers.

Nieuws

menu