Stormvloedkering Ramspol dicht voor test en inspectie

Rijkswaterstaat

Ens - Rijkswaterstaat sluit op dinsdag 1 oktober van 07.00 tot 18.00 uur de stormvloedkering Ramspol bij Kampen om de kering te testen en te inspecteren. Het Ramsdiep en de Ramsgeul zijn gesloten, waardoor het scheepvaartverkeer tijdelijk gestremd is.

De stormvloedkering Ramspol is een opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Dit zorgt voor een korte onderbreking in de doorstroming en waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland.

Tijdens de jaarlijkse functioneringssluiting voeren specialisten van Rijkswaterstaat een inspectie uit van het balgdoek en wordt de rek van het doek van de drie balgen gemeten. De functioneringssluiting is nodig om te controleren of de stormvloedkering gereed is om in de komende seizoenen het achterland te beschermen.

Publiek welkom op uitkijkpunt

Bezoekers zijn dinsdag 1 oktober van harte welkom om het sluiten van de Ramspolkering te bekijken vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug (Balgweg te Kampen). Medewerkers van Rijkswaterstaat geven hier van 9.00 – 14.00 uur uitleg. Catering, sanitaire en regenvoorzieningen (zoals paraplu’s of schuilplaatsen) zijn niet aanwezig. Het is niet mogelijk het bedieningsgebouw te bezoeken. Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug.

Balgstuw

De stormvloedkering Ramspol is een balgstuw, uniek in zijn soort. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 115 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

 

 

Nieuws

menu