Nagele wil multifunctioneel centrum impuls geven en organiseert veiling om kas te spekken

Het Rietveld is toe aan een grondige opknapbeurt. aangeleverde foto.

In Nagele wordt 28 mei een veiling gehouden. Met de opbrengst van de kavels zal het MFC onder handen worden genomen.

Het MFC Het Rietveld in Nagele is aan een update toe, een metamorfose om invulling te blijven geven aan de verwachting van de inwoners van Nagele. Dit alles gericht op het in stand houden van de leefbaarheid en het versterken van de sociale cohesie van het dorp. In 2017 heeft dorpsbelang samen met de inwoners gekeken naar de behoefte en invulling van de activiteiten in het MFC (multifunctioneel centrum). Diverse ideeën zijn uitgewisseld met als rode draad: het MFC moet gezelliger gemaakt worden. Dit door compacte faciliteiten, waaronder een gelegenheid om iets te drinken, toe te voegen. Een werkgroep ´Toekomst van het MFC´ is aan de slag gegaan en heeft de ideeën uitgewerkt in een concreet plan dat zich richt op een nieuwe indeling, toevoeging van voorzieningen waarmee nieuwe activiteiten naar de toekomst kunnen worden opgepakt. Met deze veranderingen voor het MFC in Nagele gaan kosten gepaard. Deze worden deels gefinancierd uit leadergelden, bijdragen uit fondsen, erfgoeddeal Nagele en acties die door en voor het dorp worden gehouden.

Grote veiling

Op zaterdagavond 28 mei om 20:00 uur staat de grote veiling van Nagele gepland. De werkgroep MFC van de Toekomst heeft in de afgelopen maanden de plannen en het ontwerp voor de verbouwing samengesteld. De kosten voor de verbouwing zijn in kaart gebracht en de werving van de benodigde middelen worden rond de zomer 2022 afgerond. Diverse organisaties, waaronder de gemeente Noordoostpolder, hebben vanuit subsidies en fondsen een flinke bijdrage geleverd. De inwoners van Nagele hebben vanuit een aantal acties, waaronder een kidsrun, het midwinterfestival en een bingo, een mooi bedrag bij elkaar gebracht. Dit is echter nog niet genoeg om de gehele operatie te bekostigen. Van de grote veiling van Nagele in het MFC wordt dan ook het nodige verwacht. Maar liefst 350 kavels zijn door inwoners en ondernemers ingezet. Onder leiding van de veilingmeester Gilbert Bastiaanse zullen alle kavels tijdens een gezellige feestavond worden geveild.

Bestuur hoopt op hoge opbrengst

De voorbereiding van de verbouwing en de acties in het dorp worden aan het eind van de zomervakantie afgerond met een slotfeest. Daarmee wordt een periode van bouw gestart, is het MFC tijdelijk gesloten en wordt er samen met het dorp het MFC verbouwd. Met inzet van vrijwilligers en leveranciers hoopt de werkgroep Toekomst van het MFC de bouwwerkzaamheden aan het eind van het najaar af te sluiten om begin 2023 het MFC Het Rietveld vernieuwd te openen. ‘We kijken uit naar de grote veiling van Nagele waarmee een mooie bijdrage voor het nieuwe dorpshuis kan worden geleverd. Daarbij verwelkomen we graag grote getalen inwoners, ondernemers uit Nagele en omliggende dorpen voor het goede doel: een mooi, gezellig compact dorpshuis’, aldus Henri van Ulsen voorzitter MFC Het Rietveld – Nagele.


Nieuws

menu