Voedselbos in 2021 naar volledige omvang

Arend Netjes (© PvdT)

Emmeloord - Voedselbos Emmeloord heeft zich in het afgelopen jaar ontwikkeld tot een verrassende ontdektuin van inmiddels vier hectare. Nu worden de resterende twee hectares aangepakt. De op handen zijnde renovatie van de oorspronkelijke ‘Belgische barak’ bij de ingang van het bos, is de kers op de taart.

Projectleider Arend Netjes, weet als geen ander wat er al aan werk verzet is. ‘We hebben in één keer vier hectare van het bos aangepakt. De zieke essen zijn gekapt en de eerste drie lagen van het voedselbos zijn vorige winter aangeplant. Door de droge lente en zomer vergde het goed vochtig houden van de jonge aanplant veel aandacht.’ Daarnaast was er de zorg om de aanplant niet te laten overwoekeren door brandnetels, braamstruiken of bosrank. Deze licht- en stikstofminnende planten hebben zich na kap van de zieke essen explosief kunnen ontwikkelen op de rijke, zware grond.

Meerdere lagen

Zoals het bij de opening van het bos in september onthulde informatiebord laat zien, is het bos opgedeeld in vier voedselbostypen. Zo is er de hoogstamboomgaard, waar regelmatig schapen grazen om de nu nog lage bomen de ruimte te geven. In het stinzendeel zullen ieder voorjaar duizenden bolletjes en zaden een veelkleurig bloemtapijt opleveren. En in het deel strokenlandbouw wisselen fruitbomen en eetbare gewassen elkaar af.

Het overgrote deel van het bos heeft de ideaal-typische invulling die voedselbossen bij uitstek kenmerkt. Er zijn, rekening houdend met bestaande boomvegetatie, hoge en lagere boomsoorten (fruit en noten) en struiken (zachtfruit) aangeplant. ‘Nu dat klaar is, kijken we naar zogenaamde ecologische niches waar we gericht plantensoorten zoals diverse kruiden, paddestoelen, klimmers en kruipers willen introduceren.’

Vrijwilligers

‘We’ is een inmiddels een groep van 18 vrijwilligers. ‘Misschien wel vanwege corona hebben we een gestage toestroom gehad van mensen die graag de handen uit de mouwen wilden steken. Maar we hopen dat het aantal nog zal doorgroeien. Het gezamenlijke werken aan en het meedenken over de ontwikkeling van dit bos, ervaar ik als een warm bad.’ Zo is er bewust nagedacht over de aanpak van de resterende twee hectare bos. ‘We gaan de buitenste 25 meter van dat stuk bos vrij maken van zieke essen die gevaar op kunnen leveren voor de mensen die er rondlopen. Maar de kern laten we ongemoeid. Daar mag de natuur volledig zijn gang gaan’, aldus Netjes.

Activiteiten

Educatie is een essentieel onderdeel van het voedselbos. Met de opening is de website online gegaan en sindsdien staan er ook overal in het bos QR-bordjes voor informatie over bomen en planten. Een groep vrijwilligers buigt zich over de voorbereiding van educatieve activiteiten. Begin 2021 laat de gemeente het houten gebouw op het terrein renoveren. Het is de laatste barak die nog over is uit de tijd van het droogleggen van de polder.

De gemeente wil dit stukje geschiedenis behouden en heeft samen met de gebruikers IVN, Huttenbouw en Voedselbos Emmeloord een toekomstbestendig ontwerp gemaakt. ‘We hebben een heleboel ideeën waarmee we na corona los kunnen’, zegt Truus Vlaming namens de stuurgroep, ‘Die variëren van rondleiden tot het organiseren van picknicks of een workshop koken en bereiden van producten uit het bos. Het is mooi als we dat straks allemaal vanuit het gerenoveerde pand kunnen organiseren.’

www.voedselbosemmeloord.nl

Nieuws

menu