Wachtsteiger en remmingswerken bij Voorstersluis worden vervangen

De Voorstersluis bij Kraggenburg. Foto Provincie Flevoland

Kraggenburg - De remmingwerken en wachtsteigers van de Voorstersluis bij Kraggenburg worden aan de kant van het Kadoelermeer vernieuwd. De klus duurt drie weken en start begin juli.

Remmingwerken zijn de houten constructies in het water, die ervoor zorgen dat de schepen op een veilige manier de sluis binnen kunnen varen. Tijdens de werkzaamheden is er geen hinder voor het wegverkeer en in principe ook niet voor de scheepvaart.

Aan de bovenzijde van de sluis (Kadoelermeerkant) worden de oude remmingwerken en steigers verwijderd met behulp van drijvende werkschepen en pontons. Daarna worden nieuwe palen geplaatst, deze worden in de bodem getrild. Tot slot worden aan de nieuwe palen, remmingwerken en steigers gemonteerd. De remmingwerken en de wachtsteigers aan de benedenzijde van de sluis, in de Zwolse Vaart, hoeven nog niet vernieuwd te worden.

Groot onderhoud bruggen en sluizen

De vervanging van de remmingwerken en de wachtsteigers is onderdeel van het grotere project van de provincie, waarin alle 11 sluizen en 13 beweegbare bruggen in Flevoland worden opgeknapt. Afgelopen winter zijn al verschillende inspectie- en renovatiewerkzaamheden aan de Voorstersluis uitgevoerd, o.a. aan de sluiskolk en de sluisdeuren. De brug en het aansturings- en bedieningssyteem van de Voorstersluis moeten nog worden vernieuwd. Vanwege leveringsproblemen van belangrijke onderdelen kon dit afgelopen winter helaas niet meegenomen worden. Op korte termijn wordt duidelijk of deze werkzaamheden dit najaar wel uitgevoerd kunnen worden.

Nieuws

menu