Zonnepark op braakliggende grond Waterloopbos

Over een aantal jaren zal op deze plek in het Waterloopbos een zonnepark verrijzen Eelerwoude B.V.

Marknesse - Op het perceel in het Waterloopbos waar eerder de Oosterscheldehal stond komt in de nabije toekomst een zonneweide. Ontwikkelingsbedrijf Zonnepark Waterloopbos is de initiatiefnemer.

Het kavel is 14 hectare groot en ligt momenteel braak. De leemgrond maakt het terrein ongeschikt voor akkerbouw. Om te voorkomen dat er bedrijfspanden met een maximale hoogte van 15 meter in het bos worden gebouwd, is Ontwikkelingsbedrijf Zonnepark Waterloopbos de mogelijkheden voor een zonnepark gaan onderzoeken.

Duizenden huishoudens

Een zonneweide heeft meerdere voordelen: het kan zonne-energie opwekken voor duizenden huishoudens, het geeft de braakliggende grond een nuttige bestemming en zonnepanelen zorgen ervoor dat er minder CO₂ in de atmosfeer komt. Bovendien kunnen polderbewoners in het zonnepark participeren.

Momenteel ligt de vergunningsaanvraag ter goedkeuring bij de gemeente. Nadat de vergunning binnen is, zal het nog enkele jaren duren voordat het zonnepark een feit is. De verwachting is dat de netbeheerder de zonneweide pas over drie tot vier jaar kan aansluiten op het energienet.

Nieuws

menu