‘Land onder water’ thema nieuw Batavialand, waar dan geen ruimte meer is voor restaurant De Cantine

In het nieuwe Batavialand is geen plek voor De Cantine. Foto: Fotostudio Wierd

Provinciale Staten heeft woensdag 12 oktober een presentatie gekregen van de plannen voor het nieuwe Batavialand. De werf, het museum en de omgeving moeten de komende jaren op de schop, waarbij de Batavia aan land moet komen. Woensdag bleek ook dat er in die plannen geen ruimte meer is voor restaurant De Cantine.

In het nieuwe Batavialand komen de Batavia, de geschiedenis van Flevoland en het Nationaal Scheeps-archeologisch Depot (NSD) samen. De laatste is een nieuwe aanwinst. ‘Dat is één van de meest vooraanstaande instituten op het gebied van scheepsarcheologie dat naar Lelystad komt,’ zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman.

Rond het huidige gebouw

De voorzieningen concentreren zich rond het huidige gebouw van het Erfgoedcentrum (het oude Poldermuseum) en het gebied naar Bataviahaven toe. Daar komt een nieuwe toegangspoort, het depot van het NSD en ook de werf met de Zeven Provinciën in aanbouw verhuist naar dat gebied. Bij de toegang van de nieuwe museale functie kont de Batavia aan land te liggen. Dat is nodig, want het schip ligt nu weg te rotten in het water.

De provincie investeert 2,3 miljoen euro in de nieuwe entree, het ministerie van Onderwijs , Cultuur en Wetenschappen 5,64 miljoen in het depot. Gemeente en provincie dragen elk 200.000 euro bij voor het aan land brengen van de Batavia, Batavialand heeft daar zelf 600.000 euro voor gereserveerd. Na uitwerking van de plannen zal moeten blijken of dit allemaal genoeg is. Daarbij is er ook nog een onbekende kostenpost: de grond van de werf zal moeten worden gesaneerd. Er loopt nu een onderzoek naar hoe erg de grond vervuild is.

Twee stukken grond

De gemeente Lelystad levert verder geen financiële bijdrage aan het nieuwe Batavialand, maar brengt wel twee stukken grond in. Gedeputeerde Rijsberman is daar heel blij mee en vindt dat Lelystad zich er absoluut niet makkelijk vanaf maakt, want de stukken grond vertegenwoordigen een ‘substantiële waarde’. Onder de twee stukken grond zit de grond van de werf. Die kan worden verkocht. Dat zal openbaar gebeuren, maar bekend is dat Batavia Stad daar in ieder geval serieuze interesse in heeft, om op dat stuk grond het outletcentrum nog te kunnen uitbreiden. De gemeenteraad moet overigens nog wel instemmen met het afdragen van de grond.

De nieuwe museale functie krijgt daarna jaarlijks 300.000 euro subsidie van de provincie en 400.000 euro subsidie van het Rijk. Tezamen met de voorziene stroom van jaarlijks 100.000 bezoekers moet dat een sluitende exploitatie opleveren. ‘Dat moet geen probleem zijn, want die 100.000 bezoekers per jaar is echt de allerlaagste prognose,’ zegt Rijsberman. ‘In 2019, het pre-coronajaar, hadden we er al 95.000, dus 100.000 moet lukken,’ denkt Hertog.

Drie thema’s

De nieuwe museale functie krijgt als overkoepelend thema ‘Land onder water’ en is onderverdeeld in drie thema’s; oud land, de vroegste geschiedenis van Flevoland; water, de geschiedenis van de Zuiderzee en de scheepvaart die hier plaatsvond; en nieuw land, de inpoldering en moderne geschiedenis van Flevoland, met ook een blik op de toekomst. Hertog denkt daarbij ook nog na over de naam ‘Batavialand’. ‘Toen ik hier in juni begon en tegen mensen zei dat ik bij Batavialand ging werken, vroegen sommigen “Bij dat outletcentrum?” Anderen vroegen zich af of dat museum iets met Nederlands-Indië te maken had. We moeten er dus nog wel serieus over nadenken, over de naam…’

Eind dit jaar moet er een concreter plan liggen voor het gebied, waar de provinciale politiek zich over kan buigen. Duidelijk is in ieder geval dat er in het nieuwe Batavialand geen plek is voor De Cantine. De grond waar het restaurant op staat is van de provincie, het gebouw is van de gemeente. Die laatste heeft net met uitbater Hans Bakker een nieuw huurcontract afgesloten tot 2027. Dat is ook het tijdsbestek waarin het nieuwe Batavialand gestalte moet krijgen. Bakker heeft nog geen idee wat er daarna mot het gebouw of restaurant gaat gebeuren.

Replica van de kantine

Het gebouw is een replica van de kantine zoals die ooit op het werkeiland Lelystad-Haven stond, toen dit deel van Flevoland werd ingepolderd. Daar was restaurant Stake 5 in gevestigd. Dat restaurant moest daar in 2010 vertrekken, waarna de replica van De Cantine in 2011 als nieuw restaurant in het Bataviagebied werd geopend. Met dezelfde uitbaters, Hans en Yvonne Bakker, die inmiddels ruim 40 jaar horeca-ervaring hebben in Lelystad.

Nieuws

menu