Dijkgraaf Hetty Klavers: 'Het waterschap werkt er dag en nacht aan om de polders droog en veilig te houden'

Dijkgraaf Hetty Klavers. Foto: Fotostudio Wierd

Waterschap Zuiderzeeland zorgt ervoor dat we in de provincie Flevoland droge voeten houden én dat het water dat je door de wc spoelt weer gezuiverd wordt. Dijkgraaf Hetty Klavers legt uit hoe ze dat doen, wat er te kiezen valt en waarom het belangrijk is om je stem uit te brengen op 15 maart.

Hetty Klavers begon in 2013 als dijkgraaf, een soort waterburgermeester, en weet alles over waterbeheer. ‘De IJsselmeerpolders vormen een uniek gebied. Bijna anderhalve eeuw geleden bedacht, daarna door mensen gemaakt. En het doet het nog steeds! Wij staan op de schouders van ingenieurs die die fantastisch werk leverden. Dankzij hen kunnen wij met 416.000 mensen hartstikke goed wonen, werken en recreëren op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Maar let op: dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het waterschap werkt er dag en nacht aan om de polders droog en veilig te houden.’

Het is hier nat

Een flinke storm waarbij de golven metershoog tegen de dijken slaan? Dan staan de waterschapsmedewerkers paraat. De dijken worden voortdurend geïnspecteerd. ‘Een flinke beschadiging aan een dijk, daar moet je niet aan denken, zegt Hetty. Of het langdurig stilvallen van onze zuiveringen, dat zou een groot probleem voor de volksgezondheid betekenen. Waterbeheer is hard werken: we moeten niet alleen waakzaam zijn op risico’s, maar ook vooruit blijven denken. Wij hebben zeven gemalen die onze polders drooghouden. Het is hier namelijk best wel nat. Er komt water uit de lucht, grondwater komt naar boven en er sijpelt ook altijd wat water onder de dijken door. Dat is normaal overigens, alle dijken laten een klein beetje water door. De gemalen pompen het water gemiddeld 5 meter omhoog, dat kost een waanzinnig veel energie.’

Waterkonijnen

Flevolanders zijn niet de enige wezens die het heerlijk vinden om te wonen aan het water. Muskusratten, ook wel ‘waterkonijnen’ genoemd, graven gangen en holen in dijken, die daardoor minder stevig worden. Met gemiddeld vier nestjes per jaar per koppeltje groeit de populatie van deze schadelijke exotische diersoort snel. Hetty: ‘Als waterschap hebben wij de plicht om dijken, vaarten en tochten en oevers te beschermen tegen schade van muskusratten. Ook zijn ze een bedreiging voor bepaalde inheemse planten en dieren. Daarom bestrijden we de ratten. Als we met alle waterschappen investeren in een manier om ratten tegen te houden bij de Nederlandse grenzen kunnen we voorkomen dat er nieuwe muskusratten naar ons toekomen vanuit het buitenland. Als stemmer heb je invloed op de besluitvorming. Er valt wat te kiezen over hoe het waterschap (belasting)geld uitgeeft. Op het gebied van muskusratten, maar ook als het gaat om duurzaamheid.’

CO2-neutrale gemalen

Gedreven door de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende energieprijzen is het waterschap Zuiderzeeland voortdurend op jacht naar vernieuwende en duurzame technieken. ‘Kenmerkend voor Flevolanders, vindt Hetty. Ze zijn gek op vernieuwing en op manieren om problemen om te buigen naar kansen. Afvalwater bijvoorbeeld. Al is afvalwater tegenwoordig eigenlijk een beetje een verkeerde naam. Want rioolwater wordt gezuiverd, maar bevat ook veel grondstoffen die we kunnen hergebruiken. Zoals fosfaat, een schaarse grondstof die via menselijke ontlasting in het afvalwater terecht komt. ‘Dat zou je kunnen recyclen tot kunstmest voor de gewassen. Hetzelfde geldt voor toiletpapier recyclen: de cellulose die overblijft is geschikt om nieuw papier te maken. Daarnaast zijn we betrokken bij de ontwikkeling van Windpark Hanze. Twee joekels van windmolens gaan ervoor zorgen dat wij dit jaar al onze energiedoelstellingen gaan halen en op CO2-neutrale manier in onze eigen stroom voorzien. De Flevopolders blijven dan droog door windenergie.’

Op wie moet je stemmen?

Het stemmen voor de waterschapsverkiezingen is op 15 maart, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Inwoners van Flevoland betalen waterschapsbelasting en door te stemmen beslissen we samen wat er dat geld gebeurt. Of partij A of partij B wint, de dijken moeten onderhouden worden en het rioolwater gezuiverd. Waarom dan toch stemmen? Dijkgraaf Hetty: ‘Jouw stem heeft invloed hebt op de manier waarop we als waterschap omgaan met onze kerntaken en nieuwe situaties. Partijen hebben verschillende standpunten: klimaatneutraal zijn in 2050 of versneld klimaatneutraal zijn in 2035? Het waterpeil afstemmen op landbouw of biodiversiteit? Exoten hun gang laten gaan of uitroeien? Je hebt wat te kiezen!’

Om je te helpen met het maken van je keuze kun je de stemwijzer doen: zuiderzeeland.mijnstem.nl

Nieuws

menu