FlevoMeer Bibliotheek ondertekent samenwerkingsconvenant met vijf gemeenten

De ondertekening van het convenant. Foto: FlevoMeer Bibliotheek

FlevoMeer Bibliotheek heeft een samenwerkingsconvenant met de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde opgesteld. Een van de doelen is de gezamenlijke inzet op de maatschappelijke opgaven en vernieuwing en verbreding van het bibliotheekwerk dat bijdraagt aan inwoners die zichzelf goed kunnen redden.

In het nieuwe convenant, dat donderdag door de betrokken partijen werd ondertekend, leggen de vijf gemeenten en de bibliotheek de basis voor een vruchtbare samenwerking ten dienste van de ontwikkeling van de inwoners van de betreffende gemeenten.

FlevoMeer Bibliotheek ontvangt van vijf gemeenten subsidie en dit vergt nauwkeurige afstemming aangezien elke gemeente haar eigen wensen kenbaar maakt bij de bibliotheek. In het convenant is onder andere ook vastgelegd dat in samenspraak beleidswijzigingen worden besproken, en de wijze waarop de continuïteit en de instandhouding van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten wordt vormgegeven. Daarnaast zal de bibliotheek waar mogelijk aansluiten bij gemeentelijke beleidsterreinen en als partner van de gemeente een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van het werkgebied.

In het convenant is ook afgesproken dat de dienstverlening van de bibliotheek voldoet aan de certificeringsnormen voor bibliotheken, die door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de landelijke Vereniging van Openbare Bibliotheken zijn opgesteld.

Maatschappelijke opgaven

Het samenwerkingsconvenant dient meerdere doelen, zoals het bespreken van beleidswijzigingen van de gemeente en de bibliotheek ten aanzien van de subsidierelatie, elkaar te informeren over de instandhouding en continuïteit van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten, de ontwikkeling van verdergaande samenwerking op terrein van de maatschappelijke opgaven te onderzoeken en elkaar daartoe te inspireren, bijvoorbeeld met betrekking tot de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid, de gezamenlijke bestrijding van laaggeletterdheid in de arbeidsmarktregio’s of innovaties middels het provinciale innovatiefonds voor bibliotheken.

FlevoMeer Bibliotheek en de vijf gemeenten spreken door ondertekening van dit convenant de wens uit te investeren in een effectieve en efficiënte samenwerking. De bibliotheek en de gemeenten zijn belangrijke partners op tal van sociale en maatschappelijke beleidsterreinen en zijn verheugd dit kracht bij te zetten door de officiële ondertekening.

Nieuws

menu