Henri van Ulsen van VVD-Flevoland: 'Investeren in innovatie om uit stikstofimpasse te komen'

Sinds de uitspraak van de Raad van State worden besluiten genomen met het oog op de stikstofmeter. Foto Pixabay.nl

Emmeloord - VVD-Statenlid Henri van Ulsen uit Emmeloord stelt dat er geïnvesteerd moet worden in innovatie om uit de stikstofcrisis te komen.

‘De stikstofcrisis zet ontwikkelingen in de Provincie Flevoland al bijna 3 jaar op slot. Niet alleen de bouw- en agrarische sector maar ook andere ontwikkelingen in Flevoland worden zwaar getroffen’, schrijft Van Ulsen.

‘Het dwangmatig opleggen van maatregelen – waaronder de verplichte uitkoop van boeren en landbouwgrond inruilen voor natuur – past niet in de Flevolandse aanpak”, vindt de VVD’er. ‘Voor concrete oplossingen is ruimte, tijd en aanvullende middelen nodig om effectieve innovatie voor de agrariër in te zetten.’

Sinds juni 2019 wordt ons land in de greep gehouden door de stikstofcrisis. Door een uitspraak van de Raad van State sloeg de onzekerheid bij pasmelders toe. Verworven zekerheden vormen niet langer de basis waarop agrariërs kunnen ondernemen. Koortsachtig worden er plannen en maatregelen door de centrale overheid doorgevoerd die tot op heden niet hebben geleid tot een doorbraak.

Regionale gebiedsprocessen moeten leiden naar een oplossing die leidt naar minder stikstof uitstoot. Dit betekent voor de Flevolandse VVD per definitie niet het halveren van de veestapel of het verkleinen van het landbouwareaal. Voor dit gebiedsproces zijn meerdere partijen nodig; agrariërs, LTO en de provincie Flevoland moeten samen werken aan hetzelfde doel. Niet tegen elkaar maar met elkaar!

‘De bal moet in Flevoland de goede kant oprollen’, zegt woordvoerder Henri van Ulsen. ‘Dit kan door het legaliseren van pasmelders, het investeren in innovatie en meten van de effecten. De verkregen stikstofruimte kan worden ingezet voor pasmelders die ook klaarstaan om innovatieprojecten te starten. Hiermee kan de ´stikstofwinst´ direct in het Flevolands stikstofregister worden ingeboekt. Innovatie en vernieuwing gaan op deze manier hand in hand: economische ontwikkelingen komen weer op gang, de agrariërs kunnen weer ondernemen en er wordt een bijdrage geleverd aan natuur herstel.’

Nieuws

menu