Het Flevo-landschap werkt aan nattere rust- en broedgebieden

In de Kamperhoek liggen een moeras, bos, grasland, maar ook een plas met daarin een met bomen en struiken begroeid eiland. Archieffoto: Het Flevo-landschap

De biodiversiteit in Flevoland staat onder druk. In droge perioden zijn sommige natuurgebieden niet nat genoeg. Veel weide- en watervogels hebben het hierdoor moeilijk. Daarom gaat Het Flevo-landschap zich extra inzetten om hun leef- en broedgebied te verbeteren.

Dat doet Het Flevo-landschap in vier verschillende gebieden: de Rotterdamse Hoek in de Noordoostpolder, de Kamperhoek bij de Ketelbrug, het Gruttoveld bij Zeewolde en het Greppelveld bij Elburg.

Gruttoveld: krachtige pomp

Het Gruttoveld is een weidevogelgebied bij Zeewolde, met natte graslanden, doorkruist door sloten, omringd door een hogere en drogere rand. Door de zandige ondergrond was het lastig om het waterpeil in het gebied jaarrond op de gewenste hoogte te houden. Daarom is er een nieuwe pomp in het gebied geïnstalleerd die de bodem drassig houdt. Grutto’s en andere vogels kunnen hierdoor ook in langdurige droge perioden volop voedsel vinden in het gebied.

Rotterdamse Hoek: waterpeil beter reguleren

De Rotterdamse Hoek langs de IJsselmeerdijk is een zeer biodivers gebied met moeras, nat grasland, rietvelden en bos. Hier wil Het Flevo-landschap het waterpeil jaarrond beter kunnen reguleren. ‘Met greppels en een vossenwerend hek willen we het gebied nog aantrekkelijker maken voor vogels. Door het verflauwen van oevers ontstaat er meer waterriet. De roerdomp komt er nu al voor, maar we hopen dat die er straks ook gaat broeden’.

[De tekst gaat verder na de foto]

Kamperhoek: plasdrasgebiedjes

In de Kamperhoek, op het snijpunt van het IJssel- en Ketelmeer, liggen een moeras, bos, grasland, maar ook een plas met daarin een met bomen en struiken begroeid eiland. Dat eiland wil Het Flevo-landschap verlagen zodat er riet gaat groeien. ‘Als het een beetje meezit, bouwt de waterral er straks een nest. In het grasland willen we plasdrasgebiedjes aanleggen, zodat allerlei weide- en watervogels zich er nog beter thuis voelen’.

Greppelveld: stuwtjes

Het Greppelveld, niet ver van Elburg, is een nat weidevogelreservaat. Ook hier gaat Het Flevo-landschap aan de slag. ‘We willen het waterpeil jaarrond beter reguleren, door ingrepen aan greppels, oevers, sloten en stuwtjes. In het voorjaar willen we stukken van het gebied iets natter maken, in het najaar – na het broedseizoen – juist iets droger. Zo verbeteren we het leefgebied voor de weidevogels in het voorjaar, zoals de kievit, die vindt zijn lievelingskostje, de regenworm namelijk in een vochtige bodem’.

Subsidies en giften

De werkzaamheden in de vier gebieden zijn mogelijk dankzij subsidies en giften. Zo worden de werkzaamheden bij de Rotterdamse hoek en de Kamperhoek mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Daarnaast lanceert Het Flevo-landschap een publiekscampagne en kunnen natuurliefhebbers met een gift een bijdrage leveren aan het vernatten van één van de vier gebieden in hun woonomgeving.

Nieuws

menu