Ruim 15 procent minder muskusratten gevangen in Flevoland in 2022, en dat is goed nieuws

In vijf jaar kan een paartje muskusratten voor 20.000 nazaten zorgen. Waterschap Zuiderzeeland

De muskusrattenvangers van Waterschap Zuiderzeeland vingen vorig jaar 2699 muskusratten. Dat zijn er ruim 15 procent minder dan in 2021. Dat is goed nieuws, volgens het waterschap, ‘want dat betekent dat er minder muskusratten in het gebied aanwezig zijn’.

In 2022 werden er 628 muskusratten gevangen in de Noordoostpolder, 721 in Oostelijk Flevoland en 1350 in Zuidelijk Flevoland.

Gaten in dijken en oevers

Muskus- en beverratten maken nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en oevers. In het ergste geval kan een dijk doorbreken. Daarom worden ze bestreden door het waterschap.

Invasieve soorten

Beide knaagdiersoorten komen van nature niet voor in Nederland. Ze zijn door de mens mee naar ons land genomen en hebben hier nauwelijks natuurlijke vijanden. Daarom staan ze allebei op de Europese lijst van invasieve soorten. Dit zijn soorten die andere inheemse soorten bedreigen. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Twaalf muskusrattenbestrijders

Twaalf muskusrattenbestrijders van het waterschap zijn dagelijks bezig met het vangen van de ratten in Flevoland. Ook helpen ze bij het herstellen van schade door graverij van bevers in dijken. En ze helpen mee om uit te zoeken waar in het gebied de invasieve exoten zijn.

Nieuws

menu