Minister wint langdurig juridisch gevecht over stikstofberekeningen Lelystad Airport

De verkeerstoren van Lelystad Airport. Foto: Fotostudio Wierd

De Raad van State heeft woensdag beslist dat minister Henk Staghouwer van LNV geen nadere documenten openbaar hoeft te maken over stikstofberekeningen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De Raad gelooft het verhaal van de minister dat die documenten er niet zijn. Ze kunnen dus ook niet openbaar worden gemaakt.

De stichting HoogOverijssel, die alle stikstofberekeningen boven tafel wil hebben, blijft volhouden dat die documenten er moeten zijn. En anders kan de gevraagde informatie worden berekend aan de hand van berekeningen die de minister wel in zijn archieven heeft. Maar volgens de Raad verplicht de Wet openbaarheid van bestuur de minister daar niet toe. Dat zou namelijk neerkomen op het vervaardigen van nieuwe gegevens, aldus de Raad.

Wel constateert de Raad dat de gevraagde informatie bij het ministerie had moeten liggen. De minister wordt niet gestraft voor dit verwijt. Verder vindt de Raad het niet nodig om het verzoek van HoogOverijssel te honoreren om een externe deskundige in te schakelen. Die zou in deze technisch zeer ingewikkelde zaak kunnen helpen bij het bovenhalen van de gevraagde informatie.

Uitbreiding Lelystad Airport

HoogOverijssel is sterk tegen de uitbreiding van de luchthaven, omdat dit betekent dat vliegtuigen laag over Noordwest-Overijssel gaan vliegen. Met gevolgen voor de leefbaarheid in dat gebied en de natuur. De stichting heeft wel gegevens gekregen die betrekking hebben op de stikstofruimte die was berekend voor Nederlandse luchthavens tezamen. Maar specifieke gegevens over de stikstofneerslag veroorzaakt door de uitbreiding van Lelystad Airport kwamen er niet.

En juist die gegevens wil HoogOverijssel hebben, omdat die sterk twijfelt of die wel op juiste en eerlijke wijze tot stand zijn gekomen. De uitkomst van een zeer geringe stikstoftoename zou erg ongeloofwaardig zijn. Woordvoerder Leon Adegeest van HoogOverijssel spreekt van gesjoemel.

Strafrechtelijk onderzoek

Intussen is het Openbaar Ministerie ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke manipulatie van de gegevens. Daarmee zou zijn voorkomen dat voor de uitbreiding van de luchthaven een natuurvergunning nodig was. Minister van der Wal van Stikstof en Natuur heeft intussen bekendgemaakt dat voor de uitbreiding wel een natuurvergunning nodig is.

Nieuws

menu