Nieuwe Statenleden gaan voor de komende vier jaar aan de slag

Installatie Statenleden Flevoland.

Installatie Statenleden Flevoland. Foto: Fotostudio Wierd

In het provinciehuis in Lelystad zijn woensdag de 41 nieuwe Statenleden geïnstalleerd die de komende vier jaar de inwoners van Flevoland vertegenwoordigen. Van hen zaten er 13 ook de vorige periode in Provinciale Staten, 28 zijn er nieuw.

De nieuwe Statenleden werden geïnstalleerd door vertrekkend commissaris van de Koning Leen Verbeek. Hij benadrukte voor het afnemen van de eed het belang van die eed en dat Statenleden ‘naar eer en geweten’ handelen.

Verbeek, die kort en bondig bleef voordat de installatie voltrokken werd, sprak over het niet moeten vermengen van eigenbelang en het belang van het Statenlid: ‘Ik kijk daarbij met name naar de fractievoorzitters, die hierin de verantwoordelijkheid hebben”, zei hij. Ook noemde hij de Flevolandse gedragscode, waarvan hij van Statenleden verwacht dat zij ook deze ‘in acht nemen’. ‘Daar moet u zich aan houden’, aldus Verbeek.

Tien zetels voor BBB

In Flevoland behaalde de BoerBurgerBeweging (BBB), de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart, 10 van de 41 zetels. De VVD staat op plek twee met vier leden. Drie fracties hebben drie zetels: PVV, PvdA en GroenLinks. Acht fracties hebben twee zetels: ChristenUnie, D66, CDA, Ja21, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, SP en SGP. Twee fracties hebben één zetel: Sterk Lokaal Flevoland en hekkensluiter 50Plus.

‘Woensdag meer duidelijk over nieuwe coalitie’

Na de installatie gaf Anja Keuter, de fractievoorzitter van BBB, bij Omroep Flevoland aan te verwachten dat er woensdag 5 april meer duidelijk zal worden over een nieuwe coalitie. Voor een meerderheidscoalitie zijn minstens vijf partijen nodig.