Provincie Flevoland plaatst innovatieve ‘geluidvangrails’ tegen geluidsoverlast

De geluidvangrail is een plaat die wordt gemonteerd aan de onderkant van een standaard geleiderail. Foto: Fotostudio Wierd

Voor een innovatiegerichte aanpak om geluidshinder tegen te gaan, gaat provincie Flevoland waar mogelijk de standaard vangrails ombouwen naar een geluidvangrail.

De geluidvangrail is een plaat die wordt gemonteerd aan de onderkant van een standaard geleiderail. Deze nieuwe geluidvangrail werkt goed op locaties waar de weg op een hoog talud (verhoging) ligt. Daarnaast is de geluidvangrail - in tegenstelling tot een geluidscherm - een relatief goedkope oplossing die niet het zicht ontneemt op de omgeving. Zowel weggebruikers als omwonenden houden met een simpele aanpassing van de standaard geleiderail uitzicht over het landschap. Een ander voordeel: de geluidvangrail gaat lang mee en vergt nauwelijks onderhoud. De weg hoeft daardoor niet extra te worden afgesloten voor onderhoud.

Geluidvangrail ongelijkvloerse kruising Ganzenweg-Knardijk

Bij de reconstructie van de oude turborotonde Ganzenweg-Knardijk (tussen Lelystad en Harderwijk) naar een ongelijkvloerse kruising is bij de start rekening gehouden met het geluidsniveau van het verkeer. Voor de aanpassing van het kruispunt was geen verplichte geluidmaatregelen nodig. Door de middelen en doelen uit het actieplan Geluid te combineren met die van het project Ganzenweg-Knardijk is dit kruispunt wel geschikt voor de innovatie geluidvangrail.

Met het verminderen van het geluid van het verkeer voor de omgeving wil de provincie bijdragen aan een prettige leef- en werkomgeving; niet alleen voor de bewoners van de woningen en de woonboten in de Harderhaven, maar ook voor de talloze recreanten die er graag komen. De N302 op de Veluwemeerbrug is daarom over een lengte van 250 meter langs beide rijbanen voorzien van innovatieve geluidvangrail. De werkzaamheden voor de ongelijkvloerse kruising N302 Ganzenweg-Knardijk zijn afgelopen oktober afgerond.

Nieuws

menu