VVD Flevoland: 'Geen zonnepanelen op vruchtbare Flevolandse landbouwgronden!'

Zonnepark Flevokust. Foto: Engy

Regio - VVD Flevoland is verrast over de vele zonnepanelen op vruchtbaar akkerland in Flevoland. Ze wil acuut de rem erop.

‘Daar zijn onze polders niet voor aangelegd!’, zegt VVD Flevoland woordvoerder Henri van Ulsen. De Flevolandse VVD heeft de koers van de structuurvisie zon aangepast met de inzet van twee amendementen die voorzien in het beschermen van de vruchtbare Flevolandse gronden.

Onaangenaam verrast

In 2018 hebben Provinciale Staten al duidelijke kaders aan GS meegegeven om zeer terughoudend om te gaan met de inzet van agrarische gronden en het plaatsen van zonnepanelen op land. De VVD is daarom nu onaangenaam verrast met de feiten uit het evaluatierapport. Niet een derde maar liefst twee derde van alle zonnepanelen zijn op de beste agrarische gronden van Flevoland terecht gekomen! Dit kan de VVD Flevoland, gezien de hele voorgeschiedenis en de afspraken in het coalitieakkoord, niet begrijpen en ziet zich genoodzaakt de koers aan te passen.

Alternatieven

Meerdere gemeenten hebben in de evaluatie aangegeven dat er voor de 2e tranche van 500 hectare zon op land ruim voldoende mogelijkheden zijn, meer dan in totaal 1000 hectare, zonder daarvoor goede agrarische grond te hoeven inzetten. Daar ligt volgens de VVD Flevoland de sleutel naar de oplossing. Het inzetten van andere terreinen, zoals middenbermen van snelwegen, binnenzijde van dijken, overkappingen, bovenop vuilstortplaatsen, taluds, als geluidsschermen of op het ´t water, liggen voorhanden en voorkomt het inzetten van agrarische gronden.

Agrarische gronden uitsluiten

De Flevolandse VVD vindt het belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de 2e tranche structuurvisie zon. Gemeenten, initiatiefnemers en agrariërs hebben een duidelijke, heldere koers nodig, waarbij de inzet van de agrarische gronden wordt uitgesloten. Het Flevolands agrarisch belang is – voor de landelijke landbouwtransitie, de voedselproductie en de economische waarde – daarvoor veel te groot. ‘Onze agrarische gronden hebben we hard nodig om de landbouwtransitie in Nederland vorm te geven met innovatie en opgebouwde kennis in Flevoland’, stelt Van Ulsen.

Nieuws

Meest gelezen