Watertekort heeft nog geen gevolgen voor beheergebied Waterschap Zuiderzeeland. 'Nog geen verbod op beregenen'

Van een verbod op beregenen is in Flevoland nog geen sprake. Archieffoto: Egbert Voerman

Het door de aanhoudende droogte ontstane watertekort in Nederland heeft voor Flevoland nog geen gevolgen. Dit meldt Waterschap Zuiderzeeland. Wel nam het waterschap de afgelopen weken een aantal droogtemaatregelen.

In Flevoland leven we op de voormalige zeebodem. Het land ligt lager dan het omringende water, waardoor er altijd water ons gebied instroomt. Iedere dag, ook tijdens deze droge dagen, pompt het waterschap meer water in het IJsselmeer en de randmeren dan dat het eruit haalt. Als het nog langer droog blijft komt er een moment dat er meer water nodig is dan dat er beschikbaar is. In dat geval wordt er meer water uit het IJsselmeer gehaald dan dat het waterschap inpompt.

Verhoging waterpeil in vaarten enn tochten

Als droogtemaatregel heeft het waterschap de afgelopen weken de peilen in vaarten en tochten met ongeveer 5 tot 10 centimeter verhoogd. Peilen in de gestuwde gebieden liggen op het streefpeil of net daaronder. Waar nodig worden gebieden aangevuld door agrariërs. De wateren waar niet uit beregend wordt, maar waar het peil wel zakt, worden aangevuld door het waterschap. Verder voert het waterschap water door via de Zuidersluis vanuit het Markermeer naar de Veluwerandmeren om de randmeren op peil te houden. Op een aantal plekken is blauwalg waargenomen.

Nog geen verbod op beregenen

Omdat de droogte verder doorzet, monitort het goed en overlegt wekelijks met andere waterschappen en provincies rondom het IJsselmeergebied en Rijkswaterstaat over de actuele stand van zaken en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Van een verbod op beregenen is in Flevoland nog geen sprake.

Nieuws

menu