Golfclub moest flink aan de bak, maar heeft GEO-certificaat op zak

Willy Schutte (links), voorzitter van Golfclub Emmeloord, krijg het GEO-certificaat overhandigd door Tijs Weggen. aangeleverde foto

Op het gebied van duurzaamheid scoort Golfclub Emmeloord ver onder par. Voor de tweede keer in successie heeft de vereniging het GEO-certificaat binnengehaald. Het bewijs, dat de club voldoet aan alle eisen, die worden gesteld aan duurzaam golfbaanbeheer. ‘We zijn geen milieufreaks, maar we willen bijdragen aan een gezonde samenleving’, zegt Tijs Weggen.

Weggen was lid van de zeven leden tellende werkgroep, die zich een jaar lang heeft uitgesloofd om het zo begeerde certificaat te behalen. De groep bestond verder uit Harold Hellinga, Jeanne van der Avoird, Henk Nijzing, Jetty Bangma, Henk Mai en greenkeeper Harry Heerink. Ook de bestuursleden Chris van der Riet en Willy Schutte deden een duit in het zakje. GEO staat voor Golf Environment Organization, een internationale organisatie, die zich inzet voor duurzaam beheer van golfbanen. De nationale federatie streeft naar certificering van alle golfclubs in Nederland.

Voor vijf jaar

Bij Golfclub Emmeloord zijn ze trots op het certificaat en op het feit, dat het louter vrijwilligers zijn, die ervoor zorgen dat het keurmerk voor vijf jaar is veiliggesteld. Dan gaat het niet alleen over de leden van de werkgroep, maar over alle vrijwilligers, die hun steentje bijdragen aan de officiële status van ‘duurzame golfbaan’. De club heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, dat is wel duidelijk. Natuur en milieu zijn belangrijke onderwerpen voor de leden van de golfclub. Ze halen alles uit de kast om hun sport ook in dat opzicht zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Om voor het certificaat in aanmerking te komen, moest de werkgroep flink aan de bak. Het betekende een jaar lang inventariseren, ontwikkelen en vergaderen. Ook nu het certificaat binnen is, kan de club niet achterover leunen. Jaarlijks zijn er checks en moeten cijfers worden overlegd over het verbruik van water, elektriciteit, het aantal wedstrijden en bezoekers, enzovoort. Bij hun werk kregen de leden van de werkgroep veel steun van club- en commissieleden. Ook kregen ze hulp van buiten de club in de vorm van adviezen van een ecoloog en tips van IVN Natuureducatie.

Minder vrijblijvend

Het stimuleren van duurzaam golfbaanbeheer begon halverwege de jaren ’90 van de vorige eeuw en wordt steeds minder vrijblijvend. Nederland telt wereldwijd de meeste banen met een GEO-certificaat. De nationale golffederatie faciliteert clubs onder meer via een helpdesk, financiële ondersteuning en het aanbieden van workshops en online videotrainingen. Golfclub Emmeloord hoort bij die duurzame voorhoede, maar wat komt er allemaal bij kijken om dat belangrijke papiertje in bezit te krijgen? Tijs Weggen geeft uitleg.

‘Het certificaat omvat drie deelgebieden, waarvoor criteria zijn samengesteld: samenleving, natuur en milieu. Die laatste twee lopen gedeeltelijk door elkaar heen. Wat betreft ‘samenleving’: je wilt als club iedereen bij de sport betrekken, ervoor zorgen dat mensen belangstelling krijgen voor de sport. Ook mensen, die op achterstand staan, en minder-validen wil je als club actief laten deelnemen aan de samenleving. Dat kan door bijvoorbeeld een gereduceerd tarief te hanteren En je moet nadenken over de vraag hoe je kunt borgen, dat ze ook lid blijven.’

Betere biodiversiteit

‘De natuur op onze golfbaan laten we zoveel mogelijk haar eigen gang gaan. Alles buiten de fairway laten we groeien en bloeien voor een betere biodiversiteit. Gaspeldoorns worden weliswaar gesnoeid, maar van het snoeihout worden takkenrillen gemaakt en die trekken insecten en vogels aan. Overal hangen nestkasten voor de torenvalk en is er een wand voor ijsvogels aangelegd. En er bloeien op de baan zeldzame planten, waarvoor we blauwe zones hebben ingesteld: verboden gebied, zodat ze niet worden vertrapt.’

Verder is Golfclub Emmeloord zelfvoorzienend wat elektriciteit betreft door de vele zonnepanelen, is de club terughoudend in het watergebruik (weinig beregenen) en is het gebruik van pesticiden vrijwel geheel aan banden gelegd. Tijs Weggen benoemt speciaal de rol van greenkeeper Harry Heerink voor zijn rol in natuurbeheer. ‘Hij doet heel belangrijk werk.’ Weggen concludeert, dat zijn club de zaken goed voor elkaar heeft. ‘Wij dragen de golfsport een warm hart toe. Als iedereen maar wat doet, laten we een slechte wereld achter. Wij willen als club de samenleving een gezonde boost geven.’


Nieuws

menu