De nieuwe, brede sluis bij Kornwerderzand is straks ook een beetje van maritieme bedrijven uit Urk en Lelystad

Maritieme bedrijven rond het IJsselmeer leggen de komende decennia in totaal 26,5 miljoen euro op tafel voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand. Archieffoto: Cees Walinga

De financiering voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand is rond. In totaal 32 bedrijven, waaronder 14 uit Urk en 2 uit Lelystad, dragen de komende decennia gezamenlijk in totaal 26,5 miljoen euro af als ze de sluis passeren.

De maritieme bedrijven rond het IJsselmeer leggen de komende decennia in totaal 26,5 miljoen euro op tafel voor het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand.

In een nog te tekenen overeenkomst met de provincie Fryslân dichten zij het gat dat nodig is om de sluis in de Afsluitdijk te verbreden, van 14 naar 25 meter. Maken zij vanaf de opening van de brede sluis gebruik van de sluis met een schip dat niet paste in de smalle sluis, dan betalen zij de provincie Fryslân een x-bedrag per doorvaart of tonnage.

De provincie blijft dat geld innen tot ze de 26,5 miljoen euro die ze nu voorfinanciert, terugheeft. ‘En dat kan 20 tot 25 jaar duren’, schat de Friese gedeputeerde Avine Fokkens (VVD, vervoer) in - pak ‘m beet een miljoen per jaar dus.

De sluis is een grote wens van onder anderen vissers, scheepsbouwers en transportbedrijven rond het IJsselmeer. Zij moeten schepen verslepen, goederen via een overslagstation laten lopen of met kleinere schepen varen. Het Rijk en de provincie Fryslân legden samen al 180 miljoen euro op het kleed voor de verbreding. Nu de toezegging van de gebruikers er is, hoopt gedeputeerde Fokkens dat de sluis er in 2028 ligt.

Jarenlange hinder voor vaart

Met het verbreden van de sluis komt er een nieuwe klus aan de Afsluitdijk, die al jaren in de steigers staat, bij. Eerst worden de brugdekken in de sluis bij Kornwerderzand vernieuwd, later volgt de hele sluis. Nabij de sluis moet Rijkswaterstaat ook de spuisluizen nog vervangen. Het renoveren ervan moet door rekenfouten in de ontwerpen nog opnieuw aanbesteed worden.

Gedeputeerde Fokkens erkent dat het nog jaren een puinhoop zal zijn op de Afsluitdijk. Ze hoopt bepaalde werkzaamheden te combineren om ’het oponthoud’ voor auto en vaart te beperken. Dat heeft wel een keerzijde. Bij het tegelijkertijd verbreden en renoveren van de sluis en spuisluis kan het vaarverkeer ruim twee jaar niet passeren.

Nieuws

menu