Gemeente Urk krijgt Regiodeal-subsidie van provincie Flevoland voor Energienet Urk

Port of Urk.

Port of Urk. Foto: Gemeente Urk

De provincie Flevoland heeft vanuit het budget van de Regiodeal Noordelijk Flevoland 2,5 miljoen euro subsidie toegekend aan de gemeente Urk voor de ontwikkeling van Energienet Urk. De gemeente werkt aan de aanleg van een Energienet dat bedrijven en woningen in staat stelt duurzaam warmte en koude uit te wisselen. De bedrijven staan op het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk.

Kansen door specifieke Urker economie

Visverwerkende bedrijven op Urk hebben veel warmte over. Deze warmte komt vrij bij het koelen en vriezen. In de huidige situatie blazen bedrijven deze warmte de lucht in. Bedrijven en woningen kunnen deze warmte hergebruiken. De visverwerkende bedrijven op Port of Urk worden aangesloten op een ondergronds netwerk van buizen waarin water stroomt. Restwarmte van de visverwerkers warmt dit water op. Woningen gebruiken de warmte waardoor het water afkoelt. Dit koude water gaat via het netwerk terug naar de visverwerkers. Zij gebruiken het om hun koelmachines efficiënter te laten draaien. Tijdens hete zomers gebruiken de inwoners de koude uit het netwerk om hun woning te koelen. De gemeente heeft een video gemaakt over de werking van het Energienet Urk.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Deze uitwisseling van warmte en koude is uniek in Nederland. Dit duurzame systeem zorgt ervoor dat Urk minder afhankelijk wordt van aardgas. Bovendien verbruikt het collectieve Energienet Urk 25 procent minder stroom dan individuele oplossingen. Dit past bij de visie van de gemeente om Urk goed door te geven aan volgende generaties, vanuit goed rentmeesterschap. Ook de provincie vindt het belangrijk deze duurzame oplossing te ondersteunen gezien het positieve effect op het vestigingsklimaat voor ondernemers op het binnendijkse industrieterrein: ‘Mooi dat wij vanuit de Regiodeal Noordelijk Flevoland hiermee de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam bedrijventerrein op Urk mede mogelijk maken. Dit sluit één op één aan op de ontwikkeling en economische versteviging van het maritieme cluster op Urk waar we vanuit de Regiodeal samen op focussen. Mooi dat het in deze ontwikkeling bij elkaar komt’, aldus Jan Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland.

Regiodeal subsidie

De Regiodeal Noordelijk Flevoland is een samenwerking van de gemeente Urk, de provincie Flevoland, het Rijk en andere partners, die erop gericht is het maritieme cluster op Urk te verstevigen. De gemeente zet de subsidie van €2,5 miljoen in om een deel van de infrastructuur van Energienet Urk te financieren. De naam van deze subsidieregeling is ‘Toekomstbestendig Maritiem Cluster Urk – duurzame inrichting Port of Urk’. De subsidie is specifiek bestemd voor de duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein Port of Urk. Eerder besloot de Urker gemeenteraad al om borg te staan voor de benodigde cofinanciering. ‘De aanleg van het Energienet is een complex traject, dus ik ben blij met elke stap die we zetten. De subsidie vanuit de Regiodeal is een mooie opsteker voor de projecten Port of Urk en de Zeeheldenwijk, maar uiteindelijk vooral voor de ondernemers en inwoners van Urk’, aldus wethouder Nathanaël Middelkoop.