Groen licht voor aanleg Maritieme Servicehaven bij Urk. Raad van State verwerpt bezwaren IJsselmeervereniging en keurt tweede plan goed

Raad van State verwerpt bezwaren IJsselmeervereniging op de tweede plan Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij Urk Illustratie provincie Flevoland

Den Haag – De Raad van State heeft vandaag goedkeuring gegeven aan het provinciale plan voor de aanleg van de maritieme servicehaven in de omgeving van Urk. Een eerder plan voor dit project werd in 2019 door de Raad vernietigd.

Sindsdien heeft de provincie Flevoland extra huiswerk gedaan met als resultaat dat het plan nu is goedgekeurd. Gedeputeerde Appelman: ‘Wij zijn als provincie heel erg blij met de uitspraak van Raad van State. Na jaren voorbereiding is deze uitspraak een grote stap in de realisatie van de ontwikkeling van de haven. De haven is belangrijk voor de versterking van het maritiem cluster op Urk en de ondernemers wachten hierop. De regio heeft deze impuls hard nodig. De komende maanden staan in het teken van voorbereiding op de realisatie van de buitendijkse haven.’

Het plan voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland werd al vanaf het begin bestreden door de IJsselmeervereniging, die opkomt voor behoud van de natuur in en om het IJsselmeer. Ook het verbeterde plan deugde volgens de vereniging niet, omdat het nog steeds de natuurwaarden zou aantasten.Stikstof

Volgens berekeningen in opdracht van de provincie zal de aanleg en het gebruik van de servicehaven zorgen voor een toename van stikstof. Dat is in principe verboden. Maar volgens de Raad is aangetoond dat die toename verwaarloosbaar klein is. Ondanks die toename zijn ernstige gevolgen voor de natuur in die beschermde gebieden niet te verwachten. En dat is waar het volgens de Raad uiteindelijk om gaat.

De IJsselmeervereniging betoogde dat de berekeningen die de provincie op tafel legde gebreken vertonen. Dat zou blijken uit eigen onderzoek van de vereniging. Vooral tijdens de aanlegfase zou de productie van stikstof door bouwverkeer zijn onderschat. Ook de stikstofproductie door andere activiteiten in de omgeving zou onvoldoende zijn meegenomen in de berekeningen. Alle kleine beetjes bij elkaar zorgen volgens de vereniging voor achteruitgang van de beschermde natuur. Het gaat niet alleen om het beschermde IJsselmeer, maar ook om beschermde gebieden op flinke afstand.

Windpark Blauw

Maar de Raad heeft die kritiek verworpen. De provincie heeft een realistische berekening gemaakt. Zo is onder meer de toekomstige realisatie van windplan Blauw ook meegenomen in de berekeningen. En dat windpark zorgt op zichzelf ook niet voor een toename van stikstof, aldus de Raad.

Datzelfde geldt voor het bedrijventerrein bij de servicehaven. Daar komen vooral bedrijven die dienstbaar zijn aan de scheepsvaart. Die bedrijven krijgen geen aansluiting op het aardgasnetwerk. Dat heeft volgens de Raad ook een gunstig effect op de productie van stikstof. De stikstofproductie van dit bedrijventerrein is volgens de Raad in de berekeningen zelfs overschat en het levert dan nog geen gevolgen op voor de beschermde natuur.

Andere bezwaren

De IJsselmeervereniging wees de Raad ook op aantasting van diersoorten in het IJsselmeer zelf, zoals vissen en vogels die door Europese regels worden beschermd. Verder betoogde de vereniging dat het ‘landschap’ aan de rand van het IJsselmeer sterk wordt aangetast door bebouwing bij de servicehaven, die ver zal uitstijgen boven de hoogte van de vuurtoren van Urk. En daarnaast komt dan nog het bedrijventerrein Port of Urk. Het zicht op de wal zou daarmee worden verpest.

Volgens de Raad is het argument over aantasting van het landschap al bij de beoordeling van het vorige plan afgewezen. Het nieuwe plan maakt niet meer bouwmassa’s mogelijk. Over gevolgen voor vissen en vogels oordeelt de Raad dat daarvoor ook geen ernstige gevolgen te verwachten zijn. Misschien zelfs enkele verbeteringen door de aanleg van strekdammen waar vogels kunnen foerageren.

Nieuws

menu