SGP, CU en CDA presenteren donderdag Urker coalitieakkoord

Op Urk harkte de SGP de meeste stemmen binnen. ANP

De SGP, ChristenUnie en het CDA zijn voornemens om donderdag hun gezamenlijke coalitieakkoord te presenteren. Volgens Nathanaël Middelkoop (SGP) gaat Urk de coalitie zich de komende jaren richten op de opgaves die er liggen op het gebied van wonen, werken en leven.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is het proces gestart om te komen tot een coalitie met bijbehorende wethouders. Dit proces begon met een informatiefase waarin gesprekken met alle fracties zijn gevoerd. Op basis van de totale inbreng bij de informateur en conform de gemaakte procesafspraken is vervolgens gestart met coalitieonderhandelingen tussen de SGP, CDA en CU.

Nathanaël Middelkoop namens de SGP: ‘In een reeks gesprekken is relationeel en inhoudelijk de verbinding met elkaar gezocht. Duidelijk is geworden dat er een heldere prioritering nodig is qua onderwerpen waarop wij ons de komende periode zullen richten. Dit heeft geleid tot een beknopt coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin de nadruk wordt gelegd op de opgaven in het kader van wonen, werken en leven. Voorwaardelijk voor dit alles is een gedegen financieel beleid en een ambtelijke organisatie die kwalitatief en kwantitatief voldoende toegerust is voor haar taak.’

De formerende partijen hebben een coalitieakkoord opgesteld die zij 19 mei hopen te presenteren tijdens de raadsvergadering. In diezelfde vergadering hoopt het nieuwe college beëdigd te worden. De partijen hebben als beoogd wethouder naar voren geschoven: P.N. Middelkoop (SGP), W. Foppen (CDA) en F. Brouwer (CU). Het betreft een openbare raadsvergadering die een ieder fysiek of online kan bijwonen.

Nieuws

menu