Urker fracties CU en CDA sturen brandbrief naar Den Haag

De visserijsector wordt door tal van factoren bedreigd. NDC/ Cees Walinga

CDA en ChristenUnie Urk hebben gezamenlijk een brandbrief gestuurd naar hun fracties in de Tweede Kamer. Dit als reactie op de voorgestelde saneringsregeling van minister Staghouwer die is voortgevloeid uit de Brexit.

Grootste pijnpunt in de regeling is het innemen van het vangstquotum, zonder dat daar compensatie tegenover staat. Hans Crebas van het CDA: ‘Een deel van de visserijschepen wordt gesaneerd vanwege Brexit, dan kan niet worden volstaan met een halve compensatie. Of er komt een vergoeding voor het quotum of de visser houdt het quotum. Het kan toch niet zo zijn dat in het kader van de Brexit het quotum wordt afgepakt?’

In de brief wordt ook gepleit voor een bredere compensatie, omdat een sanering een visserijgemeenschap als geheel raakt. Ook steekt het de fracties dat Staghouwer wel een saneringsregeling heeft gepresenteerd, maar dat een overbruggingsregeling en een uitgewerkte innovatieregeling op zich laat wachten. Meindert Bakker namens de lokale CU: ‘Er liggen miljoenen klaar voor verduurzaming van de vloot. Een visser die nu voor de keuze staat om te stoppen of door te gaan moet wel kunnen kiezen. Doorgaan is kiezen voor verduurzaming, maar dan moet je daar wel een plan op kunnen maken. Zonder innovatieregeling lukt dat niet’.

CDA en CU hebben gekozen voor de gezamenlijke brief omdat zij landelijk vertegenwoordigd zijn in het kabinet. Bakker daarover: ‘Door ons samenleving worden wij als plaatselijke fracties aangesproken op de keuzes die een minister maakt. In dit geval gaat het om keuzes die onze visserijgemeenschap direct raken. Door de brandbrief willen wij duidelijk een kracht van onderaf opwerpen voor een betere regeling en een beter toekomstperspectief voor de vissers’.

CDA en CU constateren dat er geen sprake is van goed en structureel overleg met de visserijsector over de toekomst. Crebas: ‘De problemen waar de visserij voor staat kunnen alleen goed worden opgelost als het samen met de vissers gebeurt. Zo nodig moet een middelaar worden aangesteld zoals nu ook bij de boeren is gebeurd met betrekking tot stikstof’

Nieuws

menu