Vijf Urker viskotters varen niet meer uit vanwege hoge brandstofkosten, lage vangsten en niet te krijgen personeel

De UK-5 ligt al geruime tijd aan de kade in de haven van Urk. Foto W.M. den Heijer

Urk - De Nederlandse kottervloot heeft het zwaar te verduren. Dure brandstof, povere vangsten en het bijna wekelijks ploeteren om voldoende gekwalificeerd personeel aan boord te krijgen, hebben verschillende kottereigenaren (5 Urkers) doen besluiten om dit jaar niet meer uit te varen.

De kottervloot, daar waar het de vangsten van schol en tong betreft, gaat al lange tijd gebukt onder matige vangsten en bemanningstekorten. Alsof dat nog niet genoeg is, drukken brandstofkosten van boven de 60 cent per liter nog eens zwaar op het wekelijkse resultaat. Maar er is meer waar kotterbedrijven mee worstelen. Gebrek aan opvolging en een tekort aan financiële middelen om opgelopen schade te herstellen, spelen ook mee. Als gevolg van dat laatste kunnen de veroudering en slijtage van het schip niet meer verholpen worden.

Kotterbedrijven kijken uit naar sanering

Medio april komt er hoogstwaarschijnlijk een saneringsronde. Dat kan de pijn voor de in nood verkerende kotterbedrijven nog enigszins verlichten. Vast staat dat de vloot in de loop van dit jaar verder zal inkrimpen. De keuze om aan te melden voor sanering is niet eenvoudig en maakt sentimenten los. Eigenaren en vissers zijn immers vergroeid met hun bedrijf dat jarenlang de sfeer binnen de familie bepaalde. Vaak van generatie op generatie. Voorts dragen negatieve publicaties van ngo’s over mondiale overbevissing ook geen steentje bij.

Verbod

Tenslotte zijn er ngo’s die de EU proberen te overtuigen dat een verbod op bodemsleepnetten nodig is om de Noordzee te redden. Een zoutwaterplas die door allerlei andere activiteiten optimaal uitgebuit wordt en waar de impact op het welzijn van die waterplas zowel als de ingezetenen makkelijk van tafel af wordt geschoven. De voortgang van onder andere de windindustrie mag geen strobreed in de weg gelegd worden. Ook al kost dat volgens de vissers het leven aan 15.000 bruinvissen per jaar. De kottervloot trekt, zo lijkt het, bij voorbaat aan het kortste eind.

Urk

Meer dan tien kotters zijn bij aanvang van 2022 niet naar zee gegaan. Daaronder bevinden zich behoorlijk wat vissersvaartuigen uit Urk. De boomkorkotter UK-152 lag al enkele maanden stil, evenals de UK-5 en de UK-236. Aan die trieste lijst zijn de UK 33 en de UK 149 toegevoegd. Voor de eigenaren van UK 33 en de UK 5 staat vast dat de beide schepen niet meer in de visserij zullen terugkeren. Datzelfde geldt ook voor de kleinere UK 236. Bij het krimpen van de kottervloot zullen ook de afslagen niet buiten schot blijven.

W.M. den Heijer

Nieuws

menu