‘Onderhoud aan drainage van levensbelang voor gezonde akker’

Ens - ‘Gewasverzorging begint bij een gezonde bodem en een gezonde bodem begint bij goede drainage’, stelt Albert van der Vlies. De Akkerbouwer uit Espel heeft daarom in 2020 een nieuwe Homburg Drainreiniger aangeschaft waarmee hij drainagebuizen reinigt.

Als je langs een akker rijdt zie je ze niet, maar ze zijn wel degelijk essentieel voor akkerbouwers: drainagebuizen. De ondergrondse buizen onder akkers zorgen ervoor dat overtollig water wordt afgevoerd en het grondwaterpeil op niveau blijft. Zou je geen drainage hebben, verandert je akker tijdens zware regenval in een zwembad. ‘En goed onderhoud van je drainagebuizen is enorm belangrijk. Want als er verstoppingen in de buizen ontstaan, functioneren ze niet of slecht. In droge zomers zie je vaak veel kavelsloten vol water staan voor beregening. Maar hierdoor krijg je veel ijzerafzetting en slikvorming in je drainagebuis. Met de machine die ik vorig najaar heb gekocht, kunnen we niet alleen de buizen reinigen en doorspuiten. Als er een verstopping of een beschadiging in de drainagebuis zit, geeft de machine op de meter nauwkeurig aan waar dat zit zodat ik dat op kan lossen’, vertelt Van der Vlies.

Reparatie en onderhoud

De eigenaar van het drainage reiniging bedrijf aan de Westermeerweg biedt boeren vervolgens de helpende hand. Vaak wordt er wel doorgespoten maar wordt er geen reparatie of onderhoud uitgevoerd. Van der Vlies doet dat wel. Met een eigen minikraan kan hij de drainagebuizen opgraven en schade herstellen of kapotte buizen vervangen. ‘Dat is vaak één van de klusjes die blijf liggen. Je zet als loonwerker een piketje neer op de drain die kapot of verzakt is neer, maar vervolgens komt de opdrachtgever er niet meer aan toe om dit te (laten) repareren. Ik lever het complete pakket. Dat wil zeggen dat ik de buizen doorspuit, maar ook alles kan oplossen wat er aan de hand is. De pvc- en eindbuizen neem ik ook zelf mee. Een boer heeft er dan eigenlijk helemaal geen omkijken meer naar’, vertelt Albert.

Seizoensgebonden

De ondernemer raadt aan om de drainagebuizen ieder jaar op te zoeken in de slootkant en er een aantal meters tyleen slang door te steken. En ga periodiek met bijvoorbeeld een gewas mee te rouleren in het bestaande bouwplan, dat wil zeggen ga met bv uien, tulpen, wortelen rond over de kavel en reinig op dat perceel de drainage buizen. “Dat doe ik voordat de gewassen de grond in gaan, dit is seizoensgebonden werk. Ik begin in september, voordat de tulpenbollen de grond in gaan. Rond maart en april spuit ik de laatste drainagebuizen door, daarna kan het nieuwe seizoen weer beginnen voor de boeren. ‘En dan heb ik mooi de tijd om bezinkputten bij de was- en spoelplaatsen op de bedrijven leeg te graven met mijn kraan’, aldus Albert.

Meer weten? Mail naar aj.vandervlies@solcon.nl of bel met 06 2202 4089

Nieuws

menu