2021 was geen jubeljaar voor Agrico

De pootaardappelen van Agrico gaan de hele wereld over, zoals deze zending die in Harlingen geladen wordt voor verscheping naar Soedan. Foto: Cees Walinga

Emmeloord - Tijdens de ledenvergadering van Agrico heeft de coöperatieve Agrico haar jaarcijfers gepresenteerd aan leden. Het was door de pandemie een moeizaam seizoen voor de onderneming uit Emmeloord.

Woordvoerder Linda de Jong-Hoeksma vertelt namens Agrico: ‘Covid-19 zorgde voor een flinke afzetterugval op vrijwel alle markten. In belangrijke afzetmarkten was de situatie slecht, met beperkte beschikbaarheid van financiële middelen en, voor sommige bestemmingen, beperkte beschikbaarheid van containers. In Europa deden belangrijke afnemers in Spanje, Italië en Portugal een stapje terug. Overzee was met name Algerije de grote tegenvaller. Door de Algerijnse quotering heeft Agrico hier slechts 50% van de gebruikelijke hoeveelheid naartoe kunnen exporteren. Samengevat kun je zeggen dat Covid-19 wereldwijd enorm veel invloed heeft gehad op de afzet van zowel poot- als consumptieaardappelen. Dit gold ook voor de buitenlandse dochterondernemingen van Agrico. Dat in ogenschouw nemende is Agrico niet ontevreden met het uiteindelijke financiële resultaat. Organisatorisch kan Agrico terugkijken op een goed jaar.’

Aanpassing ledenfinancieringen

Agrico heeft afgelopen zomer haar ledenfinancieringen aangepast. Hierbij zijn de voorwaarden voor de achtergestelde lening aan de coöperatie aantrekkelijker gemaakt. Dit resulteerde tot een inschrijving van €2 miljoen afgelopen juli. Dit heeft een gunstig effect op de solvabiliteit van de organisatie. In januari volgt een nieuwe inschrijvingsronde van de achtergestelde lening waarmee Agrico haar vermogen nog verder wil versterken.

Benoeming nieuw lid raad van commissarissen

Naast een toelichting op de jaarcijfers zijn de leden tijdens de centrale ledenvergadering geïnformeerd over de gang van zaken binnen de organisatie en de deelnemingen. Ook is stil gestaan bij de benoeming van Agrico-lid Robert Stokman uit Biddinghuizen tot lid van de raad van commissarissen van Agrico. Hiermee vult Stokman de vacature in die ontstaat door het aftreden van Kees Gommeren. Door een personele unie tussen de raad van commissarissen en bestuur, wordt Stokman tevens lid van het bestuur. Hiervoor is hij reeds een aantal jaar lid geweest van de ledenraad van Agrico. Gommeren is tijdens de vergadering bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen acht jaar.

Agrico is een onderneming van aardappeltelers op coöperatieve grondslag die zich bezighoudt met het kweken, de teelt, collectie, verwerking en vermarkting van gemiddeld 500.000 ton aardappelen per jaar.

Het jaarverslag van Agrico kan hier integraal worden gelezen op de site van Agrico.

Nieuws

Meest gelezen