Rob Donker: ‘Met elkaar kunnen we meer bereiken’

Reina Halman Fotografie

Emmeloord - Iets meer dan een jaar geleden werd Rob Donker benoemd tot voorzitter van het Agrofoodcluster. Hij nam het stokje over van Gerard van Tilburg. Een jaar na een uitgebreid interview met zijn voorganger, spreken we met Rob Donker. Hij zoekt naar samenwerkingen, heeft idealen en blijft ondertussen zoeken naar de balans.

Terwijl het verkeer over de A6 raast, kijkt Rob Donker vanaf het kantoor van het cluster naar de proefvelden van het Agrofoodcluster. Een tevreden blik. Wat is er in die jaren veel bereikt. Een mooi voorbeeld zijn de proefvelden, waar kennis en kunde van een deel van de stakeholders wordt gebruikt en ingezet om schoolklassen te doceren. Sinds een jaar trektt Donker regelmatig samen met directeur Cor van Veldhuijsen op om het cluster verder te ontwikkelen.

Boeiend speelveld

Rob Donker is opgegroeid in de agrarische primaire sector en heeft altijd interesse gehad in de hele keten en de breedte van de sector. „Bovendien was ik tijdens mijn werk in de financiële sector nauw betrokken bij de ontwikkelingen op agrarisch gebied.” Hij ziet een boeiend speelveld. Nederland is een exportland bij uitstek, terwijl de samenwerking in de agrarische sector in eigen land van oudsher niet bovenmatig goed is. „Dit is een uitdaging”, vindt hij. Donker juicht meer afstemming en samenwerking in de keten toe, zodat meer sprake is van verwaarding. „Positionering, trots en goede voorbeelden zijn hard nodig om het juiste verhaal te tonen.”

Divers gezelschap

Toen Rob Donker zijn voorganger op mocht volgen, ging hij eerst langs alle stakeholders van het cluster om kennis te maken. „Ik ben op een rijdende trein gestapt”, blikt hij terug. „Ik trof een heel gemêleerde groep ondernemers aan. Van groot naar klein. Dat is mooi, maar het is ook ingewikkeld om alle individuele belangen bij elkaar te houden. Het is een hele mooie club, met dertig ondernemingen en instellingen. Het is uniek dat diverse bedrijven en instellingen in onze cluster zitting hebben, waarbij we alle onderdelen van teelt (techniek en advisering), bewaring tot afzet en verwerking in het cluster hebben. Met de koppeling naar onderwijs, onderzoek en overheid is een belangrijke essentiële verbinding tot stand gebracht.”

Uitdagingen

Donker is ervan overtuigd dat de uitdagingen in de agrarische sector blijvend groot zijn. Hij denkt ook overkoepelend, aan problemen op een veel groter level dan alleen Nederland. „Wij zullen altijd meer produceren dan we zelf als land nodig hebben”, vertelt hij.

„Tegelijkertijd zijn er in Afrika en Azië enorme problemen met water, maar ook met voedsel. Het delen van expertise is een groot goed en daarbij kom ik uit bij het Agrofoodcluster: er komt heel veel vraag naar kennis en kunde, over het beter kunnen telen, verwerken, bewaren en exploiteren in die werelddelen. Doordat dit cluster er is, en dat intrigeerde me, hebben we alle kennis aan onze tafel zitten. Van onderwijs en ondernemerschap, tot de overheid. Met onze kennis kunnen we een bijdrage leveren aan het probleem dat er wereldwijd speelt. Mijn droom is dat wij als cluster mee ontwikkelen met de ondernemers om kennis en kunde te kunnen delen in de wereld. Mijn doel is niet nóg meer exporteren, maar om kennis over te dragen en zelfstandigheid te creëren in gebieden waar problemen zijn.”

Dat is een getrapte doelstelling, geeft Donker aan, want hier lokaal moeten het cluster en haar stakeholders de eigen broek ophouden. Het is dus balanceren en het cluster levensvatbaar houden. Donker: „We worden geheel betaald door de stakeholders. We dienen dus tegelijkertijd een ondernemersbelang. Het kan niet zo zijn dat je maatschappelijk allerlei dingen gaat doen, die ondernemers gaan betalen, waar ze vervolgens niks aan hebben.”

Flevoland-breed

Kennisoverdracht, Rob Donker noemt het consultancy, ziet hij als een toekomstige rode draad. „Na die eerste vijf jaar onder leiding van Gerard zijn we toe aan een nieuwe fase. De dynamiek om ons heen zien we sterk veranderen. We willen benadrukken dat wij als sector hele goede dingen aan het doen zijn, dat willen we etaleren. We zijn bezig met kennis, duurzame ontwikkeling en innovatie. We hebben hierin met z’n allen een rol. Eén van mijn wensen is dat soortgelijke initiatieven in Flevoland elkaar gaan vinden, waardoor we meer impact kunnen creëren en we met elkaar meer bereiken.”

Alexander Drost

Nieuws

Meest gelezen

menu