Ruim 180 belangstellenden bezoeken demo 'Flevoland Bloeit'

Jack Dekker

Swifterbant - De provincie Flevoland en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) ontvingen zo’n 180 belangstellenden tijdens de demo 'Flevoland Bloeit' op Harrysfarm in Swifterbant.

Tijdens een wandeling van ongeveer 1,2 kilometer werden de bezoekers in diverse stands geïnformeerd over alle facetten van (akker)randenbeheer: zaaizaadkeuze, beheer, functionaliteiten, maar ook agrarisch natuurbeheer en aangepast slootkantenbeheer. Op 18 augustus organiseerden provincie en FAC daarvoor samen een inloopdemo, dat geheel in de buitenlucht plaatsvond en daarmee aan de Corona-voorschriften voldeed.

Veel interactie tussen bezoekers

Juist de gevarieerde discussie tussen alle verschillende bezoekers maakten deze demo zo waardevol. Naast de al deelnemende boeren waren aarzelende en/of best wel kritische boeren aanwezig, maar ook beleidsmedewerkers, bestuurders, zaaizaadleveranciers en natuurorganisaties. Er werden dan ook veel ervaringen en kennis uitgewisseld.

Belangstelling was er ook van buiten de polder om een dergelijk evenement bijvoorbeeld in Overijssel te organiseren.

[De tekst gaat verder na de foto]

Actieplan Biodiversiteit

Dit voorjaar hebben Provinciale Staten van Flevoland het Actieplan Biodiversiteit aangenomen. De komende jaren zet de provincie nadrukkelijk in op het herstellen van de biodiversiteit. Ze werkt hierbij nauw samen met verschillende partijen, waaronder de agrarische sector.

Gedeputeerde Hofstra tijdens de demo: 'De biodiversiteit loopt terug en juist als provincie hebben wij ingezet op het versterken en verbeteren van de biodiversiteit, niet alleen in de stad, en niet alleen in de natuurgebieden, maar juist in het buitengebied en daar zijn de agrariërs onze belangrijkste partner. Daarvoor is een demo als deze heel belangrijk'.

Tijdens het bezoek kregen de Flevolandse agrariërs een kortingsbon om zaaizaad (voor akkerranden of kruidenrijk grasland) te bestellen. Voorzitter van het FAC Coby Dekker: 'Hiermee hopen wij de aanleg van de akkerranden uit te breiden en zo toe te werken naar een groenblauwe dooradering van Flevoland, dus samen met de sloten en de wegbermen een mooi netwerk te krijgen om de biodiversiteit te stimuleren'.

Demo-akkerrand nog tot 5 september te bezoeken

Onderdeel van deze demobijeenkomst was een demo-akkerrand die dit voorjaar door het FAC is ingezaaid met verschillende één- en meerjarige kruiden/bloemen/grassen mengsels. Deze akkerrand is nog tot 5 september te bezoeken (Elandweg 73, Swifterbant).

Nieuws

menu