Aangeboden door: brugmanletselschadeadvocaten.nl

Schadevergoeding bij letselschade na een aanrijding

Foto: pexels.com

Ieder jaar worden er cijfers gepubliceerd over aanrijdingen. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen stijgt het aantal aanrijdingen nog steeds. Het gaat dan niet alleen om een auto ongeluk, maar ook om fietsers die aangereden worden en aanrijdingen van voetgangers.

In deze bijdrage leest u wat te doen na een aanrijding en hoe het zit met aansprakelijkheid na een aanrijding. Want er zijn een aantal bijzondere regelingen waar je als slachtoffer van een verkeersongeluk een beroep op kunt doen. Wij lieten het een letselschade advocaat Utrecht uitleggen.

Waar moet je rekening mee houden bij een aanrijding?

Een aanrijding kan grote gevolgen hebben. Op persoonlijk vlak, maar ook in financiële zin. Want bij letsel door een ongeluk kun je dermate beperkingen oplopen dat je niet kunt werken. Of er is een beperking op het gebied van het huishouden of in het verrichten van onderhoud aan huis en tuin. Er ontstaat dan letselschade en natuurlijk wil je hiervoor een schadevergoeding ontvangen.

Om er zeker van te zijn dan je de schadevergoeding ontvangt waar je recht op hebt, adviseren wij als volgt:

  • Vul altijd een schade aanrijdingsformulier in. Hierop kunt u belangrijke informatie kwijt, zoals de verzekeringsgegevens van de persoon die schuld aan de aanrijding heeft. Maar ook kan de toedracht beschreven worden. Deze kan zelfs getekend worden in de situatieschets.

  • Laat het schadeformulier door de tegenpartij ondertekenen. Een ondertekend schadeformulier is een dwingend bewijsmiddel tussen partijen. De inhoud staat dan voor partijen onderling vast

  • Stuur het aanrijdingsformulier naar uw letselschade advocaat.

Letselschade door auto ongeluk

Iemand die u geen voorrang verleent, een kop-staart botsing of een kettingbotsing. Bij een ongeluk kunt u ernstig letsel oplopen. Denk aan whiplash klachten, een tibia plateau fractuur of hersenletsel. Er ontstaat van schade en deze komt bijna altijd voor vergoeding in aanmerking. Wij vroegen een letselschade advocaat Den Haag om uitleg. De treft u hieronder aan.

Ben je van achteren aangereden of krijg je geen voorrang, dan is de tegenpartij aansprakelijk. Zo staat in artikel 5 van de Wegenverkeerswet dat je je zo op de weg dient te gedragen dat je voorkomt dat er een ongeluk gebeurt. En in artikel 19 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat je voldoende afstand moet houden op je voorganger. Wordt je dus van achteren aangereden of geeft iemand geen voorrang, dan is er sprake van aansprakelijkheid.

In Nederland zijn alle motorvoertuigen verplicht verzekerd tegen aansprakelijkheid. Deze verplichting is opgenomen in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, afgekort de WAM. Je kunt de aansprakelijkstelling en letselschade claim dus rechtstreeks naar de auto verzekeraar sturen. Deze zal de schadevergoeding rechtstreeks aan je uitbetalen.

Als fietser aangereden

Voor een fietser die is aangereden gelden unieke regels. Normaal is de persoon die de verkeersfout maakt aansprakelijk voor de schade van het letselschade slachtoffer. Bij een aangereden fietser is dit anders. Bij een fietsongeval waarbij er een aanrijding is tussen een fietser en auto is de automobilist altijd schuldig aan het ongeluk. Dus ook als de fietser fout is bij de aanrijding.

Deze speciale regelgeving vinden wij in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat dat als een motorvoertuig betrokken is bij een aanrijding met een niet motorvoertuig, het motorvoertuig gehouden is de letselschade van de tegenpartij te vergoeden.

Nieuws

menu